Informasjon fra møte 12. mars for foresatte til Vg3-elever

Velkommen v/ Oddvin Giil, konst. ass. rektor 
Vitnemål, klagefrister mm, v/ Oddvin Giil
Karriereveiledning og søkeprosesser videre v/ Jeanette Sikkeland, leder elevtjenesten
Avgangsfeiring v/ Pål Olsrud, president i avgangsstyret og Jeanette Sikkeland
Avgangsmarkering for Vg3


 

Vitnemål, eksamen, klage m.m v Oddvin Giil

Eleveksamen

  • Alle Vg3 elever skal ha eksamen i norsk hovedmål onsdag 22. mai.
  • Kravene til eksamen i trekkfag er forskjellige for de ulike utdanningsprogrammene:

ST:     To skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

ID: Tre eksamener: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktiske. Minst et trekkfag skal være fra idrettsfag.

PB: En skriftlig og en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Eksamenstrekket, dvs. oversikten over skriftlige eksamener, blir kunngjort 15. mai. Første mulige eksamen er tirsdag 21. mai som er dato for norsk sidemål. Norsk hovedmål for alle Vg3-elever er onsdag 22. mai mens den siste skriftlige eksamen på skolen er fredag 31. mai.

Eksamensperioden for muntlig og muntlig-praktisk eksamen er 4.-14. juni, siste skoledag er 21. juni
 

Høsteksamen på skolen - gratis

Syk på eksamen - Utsatt eksamen. Nytt eksamenstrekk, dvs. at eleven kan trekkes ut både i nytt fag og ny eksamensform.   Legeerklæring må leveres så snart som mulig.

Standpunktkarakter 1 - Særskilt eksamen dersom ikke trukket ut i faget på våren. Eksamensform skal trekkes  i fag med mulighet både skriftlig og muntlig eksamen.

Eksamenskarakter 1 - Ny eksamen i samme fag.

Elever som har rett på ny, utsatt eller særskilt eksamen (såkalt NUS-eksamen) blir kontakta av skolen og meldt opp til eksamen av skolen (dersom de takker ja til tilbudet som er gratis)

Ved IV i standpunktkarakter må eleven ta privatisteksamen i faget (ikke gratis) og melde seg opp selv (frist 15. september ved høsteksamen).
 

Datoer og tidsfrister for klager på standpunkt

Tidsfristene under gjelder også evt. klager på muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Merk at for disse eksamenene kan det ikke klages på karakter, kun på om gjennomføringen er i samsvar med regelverket. Årets frister ikke klare!
10. – 14. juni:     Standpunktkarakter publiseres for Vg3-elevene
19. juni kl.         Skolens tidssfrist for hurtigklage (dvs. en klage som behandles så raskt at klageresultatet blir tatt hensyn til ved årets inntak til høyere utdanning). Elevenes tidsfrist er noen dager tidligere – kanskje 13.juni
xx. juni        Ordinær klagefrist (ikke hurtigklage) er 10 dager etter publisering av standpunktkarakterer
19.-21. juni     Fellessensur skriftlig Eksamen
 

Datoer og tidsfrister for klager på skriftlig eksamen

24. juni kl. 12:00  
Elevenes tidsfrist for hurtigklage (dvs. en klage som behandles så raskt at klageresultatet blir tatt hensyn til ved årets inntak til høyere utdanning).
28. juni kl 12:00 
Elevenes tidsfrist for ordinær klage på skriftlig eksamen.
 

Vitnemål

Elever som ikke får vitnemål nå i vår eller ønsker å endre (evt. forbedre) vitnemålet sitt, kan melde seg opp til privatisteksamen. Dette blir da et ordinært vitnemål. 
De fleste høyskoler har vesentlig høyere poengkrav for å komme inn på kvoten for ordinære vitnemål enn på kvoten for førstegangsvitnemål, jf. https://www.samordnaopptak.no
Vitnemål kan hentes her på skolekontoret 27.juni før kl. 14:00. De som ikke hentes, blir sendt i posten. Elevene må selv sjekke at vitnemålet har blitt lastet opp i Samordna Opptak. I motsatt fall må eleven skanne vitnemålet selv og laste det manuelt opp! 

Privatisteksamen

Å ta opp fag som privatist

To oppmeldingsdatoer: 15. september og 1. februar

Pris 2024:
Kr 1305,- ikke har karakter i faget fra før
Kr 2611,- forbedre karakteren i et fag

Satsene gjelder for hver eksamen, ikke hvert fag
 


Utdannings- og yrkesrådgiving v Jeanette Sikkeland

Karriereferdigheter

For å ta gode valg må du:

Ha selvinnsikt og kjenne deg selv - velgriktig.no, Youportalen, WIE-testen

Undersøke hvilke muligheter du har - Vg2: Utdanningsmesse og karriereveier innen Forsvaret - Vg3: Universitetsturnèen og Åpen dag i Oslo           
 

Viktige datoer for søkning til videre utdanning

•Søknadsfrist: 15 april kl. 23.59

•Omprioriteringsfrist: 1. juli

•Svar på søknad: 20 juli

•Svarfrist: 24 juli

Samordnaopptak.no/utdanning.no

Utregning av poeng
Poenggrenser siste årene
Viktige datoer som opptaks- /svarfrister
Søkbare studier og formelle krav
Vitnemålet blir overført elektronisk fra skolen
 

Karriereferdigheter

Hva må du forberede deg på?

Hva med studielån? Lånekassen.no

Hvordan er det å flytte? Studentskipnadene i Norge

Hva kreves av meg som student?
 

Avgangsfeiring for St. Olav-elever v/president i avgangsstyret Pål Olsrud og Jeanette Sikkeland

Avgangspresident: Pål Olsrud

Visepresident: Mathea Thornquist

Avgangsball: Blerta Rama

Aksjonssjef: Julie Løvås, Nanna Øby, Millie Ørmen

Styremedlemmer/Inkluderingsminstre: Mathea Johannesen, Frida Berntsen, Amina Hodzic, Maja Fjellberg og Hedda Gundersen

 

Avgangsfeiring - både en privatsak og en sak for skolen

Vårt mål er at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø
Vi ønsker at alle Vg3-elever skal ha et hyggelig og inkluderende avgangsår
Vårt oppdrag fullført og bestått vitnemål
Ordensreglementet gjelder
Skolen skal gå som normalt for alle elever

 

Fraværsregler: jf Oppl.lov og forskrift


    Dokumentert (helse, velferd med mer) og udokumentert fravær
    10 % udokumentert: ikke karakter. (opp til 15 % -særskilte grunner)
    Manglende vurderingsgrunnlag


Vurdering – Ny vurderingsforskrift


    §3-3:     «…Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.»
    §3-10:     «All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering. Undervegsvurdering i fag skal vere ein integrert del av opplæringa, og skal brukast til å fremje læring, tilpasse opplæringa og auke kompetansen i fag.»
    § 3-14:     «Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven(…) ved avslutninga av opplæringa i fag.»
 

Hva kan foreldre bidra med?

Vekke, servere frokost og sende på skolen. 
Etterspørre/minne om skolearbeid
Inkludering
Minne om viktigheten om fullført og bestått vitnemål. Unngå fravær!
Etterspørre ungdommens aktiviteter og hvilke arrangementer de deltar på, og holde kontakten med dem underveis. Være klare for henting!
Vær en tydelig voksen, og bry deg!
 

Inkludering og fellesaktiviteter

Mye koster penger
Temadager
Markering 13. desember
Krafttak mot kreft 
17.mai frokost 
 

Avslutning av videregående opplæring

Tiden handler om fellesskap! Vi backer hverandre
Ta vare på hverandre og inkluder alle i feiringen
Husk å få i deg mat, holde deg hydrert, og ikke minst; få deg nok søvn.
Det skal ikke være press for festing eller alkoholkonsum
Det er nulltoleranse for: 
Vold, seksuelle overgrep, utestenging og mobbing, terrorlister og svartelister
bruk av narkotiske stoffer 

Det er lavterskel for å søke om hjelp i forbindelse med rus og psykisk helse. Hjelpetelefonen for Mental Helse er døgnåpen og gratis for alle. 

Telefon: 116123. 

Tjenesten er anonym og den du snakker med har taushetsplikt. 


Samtykke er alltid viktig, uansett hvor beruset dere er
Ikke la dressen endre deg. Respekter loven uansett
Vis respekt for politiet. De er der for å beskytte oss.
Vi er rollemodeller for barn. Vær snille, ta ansvar og vis respekt for dem
Ha en åpen dialog og samarbeid med skole og offentlige instanser. Samarbeid skaper trygghet.

Avslutning for Vg3-elever med foresatte

Onsdag 19.juni kl. 18.00
Sted: Filadelfia, Sarpsborg

Velkommen!