Invitasjon til avslutning for skolens VG3-elever

Avgangselevene med foresatte inviteres til avslutning i Filadelfia! 

Programmet vil inneholde taler ved skoleledelsen og avgangspresidenten, noe underholdning, og eventuell overrekkelse av stipender og legater. Det blir også en klassevis avskjed med kontaktlærerne. 

I den anledning tar vi på oss finstasen for en høytidelig markering i lokalene til Filadelfia i Sarpsborg sentrum kl 1800! 

Av plasshensyn må vi dessverre avgrense deltakelsen til kun avgangselever og foresatte. Vennligst gi beskjed til din kontaktlærer, dersom du IKKE kan komme. 

Vi ser frem til en hyggelig kveld! 

 

Med vennlig hilsen

Eldbjørg Solerød

rektor