Forhandlingsstart for byvekstavtale for Nedre Glomma

Samferdselsdepartementet vil mandag 4. mars markere oppstart av forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma. Det skal utvikles mer klima- og miljøvennlig transport, gjennom satsing på kollektivtrafikk, gange og sykkel, der Østfold fylkeskommune er part i samarbeidet.

Busskurs med sykkelparkering, samt sykkelvei med fortau - Klikk for stort bildeSykkelvei med fortau langs Skjebergveien Georg Ståle Brødholt

Det ble torsdag 29. februar sendt ut en presseinvitasjon fra Samferdselsdepartementet, med kort informasjon om den prosessen som nå vil begynne, der man kan lese følgende:

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Nedre Glomma kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for at forhandlingene om en byvekstavtale også for Nedre Glomma nå kan komme i gang, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Representanter fra Sarpsborg og Fredrikstad, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren er invitert til å være til stede når Samferdselsministeren overleverer statens mandat for forhandlingene om en byvekstavtale for Nedre Glomma til Statens vegvesen.

Tid: mandag 4. mars, kl. 11.00

Sted: Samferdselsdepartementet, Akersgata 59, Oslo

Buss stopper ved busslomme der passasjerer venter. - Klikk for stort bildeBymiljø i Fredrikstad Georg Ståle Brødholt