KLARE-prisen

Kunnskap - læringsglede - ansvarlighet - respekt - engasjement. Dette er skolens kjerneverdier.

Amad Farhad Dusky (3STE) og Anton Mellum Lilleng (2ELA) - Klikk for stort bildeAmad Farhad Dusky (3STE) og Anton Mellum Lilleng (2ELA) Terje Salvesen

KLARE

Askim videregående skole har i mange år hatt kjerneverdier som skal være med oss i alt arbeidet vi gjør – både som ansatt og elev. Disse er:

  • Kunnskap 
  • Læringsglede
  • Ansvarlighet
  • Respekt
  • Engasjement

Setter vi forbokstavene sammen utgjør de ordet KLARE – derfor KLARE-prisen.

Hvem får prisen?

Vi ønsker hvert år å hedre en elev fra våre studieforberedende utdanningsprogram og en elev fra våre yrkesfaglige utdanningsprogram som spesielt har utmerket seg i å etterleve disse verdiene.

Alle ansatte og elever får anledning til å nominere kandidater og en bredt sammensatt jury har fortatt valget.

Vinnerne fikk tildelt prisen på sine avslutninger, som har vært onsdag og torsdag ettermiddag/kveld denne uken.

Hvem fikk den i år?

Studieforberedende utdanning

Amad Farhad Dusky (3STE) fra studieforberedende fikk KLARE-prisen.

Begrunnelse:

Eleven har blitt nominert av flere, både av medelever og lærere.

Den nominerte eleven har stort engasjement, svært god faglig innsats, er vitebegjærlig og hardtarbeidende. Eleven stiller ofte spørsmål for å forbedre seg selv og viser en positiv holdning til læring, også til det som er vanskelig. Eleven driver fagsamtaler videre og anerkjenner andres bidrag i samtaler.

KLARE-vinneren er en omsorgsfull elev som alltid er positiv til å hjelpe medelever, og som samarbeider godt med alle. Eleven er et ydmykt og varmt menneske og viser forståelse for andre, selv om de har andre meninger enn det eleven selv har.

Eleven er alltid blid, har gode karakterer og får både lærere og elever til å føle seg gode!

Årets KLARE-vinner etterlever altså skolen kjerneverdier på glimrende måte.

Amad Farhad Dusky - Klikk for stort bildeAmad Farhad Dusky Terje Salvesen

Yrkesfaglig utdanning

Anton Mellum Lilleng (2ELA) fra yrkesfag fikk KLARE-prisen.

Begrunnelse:

Årets KLARE-vinner har blitt nominert av flere, både av medelever og lærere.

Eleven kommer alltid forberedt til undervisning og leverer meget godt arbeid, både i teoretiske og i praktiske fag. Årets KLARE-vinner er muntlig aktiv i undervisningen og bidrar til å skape godt læringstrykk. Eleven har læringsglede og gir ikke opp, selv om fagstoffet er vanskelig. Dette resulterer i gode karakterer. Eleven gjør alle pålagte oppgaver og mer til, og hjelper andre som trenger det, selv om det medfører merarbeid for sin egen del.

Eleven viser en særdeles god adferd ovenfor medelever og lærere og er alltid blid. Eleven er ekte, ærlig og respektfull og er bestandig høflig mot alle. Eleven passer på dem rundt seg og samarbeider godt med alle.

Årets KLARE-vinner etterlever altså skolen kjerneverdier på glimrende måte.

Anton Mellum Lilleng - Klikk for stort bildeAnton Mellum Lilleng Terje Salvesen

Vi gratulerer så mye til begge to!