Temadag for Vg3, 2024

Tradisjonen tro, så har vi hatt temadag for Vg3, med besøk av politi, brannvesenet, Overgrepsmottaket og Trygg Trafikk.

Tre par ben i russedress - Klikk for stort bildeRussetid Marte Beck, Østfold fylkeskommune

Sikkerhet i russetiden

Målet med dagen er å gi russen / avgangselevene tips og informasjon som forhåpentligvis gjør dem tryggere og gir dem mulighet til å ta bedre valg. De kan møte mange fristelser, bl.a. på fester, og de skal ut i trafikken. Skolen har valgt å avsette nesten en hel skoledag for å bidra til at avslutningen på skolegangen skal bli så trygg, god og morsom som mulig.

Politi og brannvesen

Dagen startet med en video ("Det handler om deg"), som politiet spilte av. I filmen er det elever som var russ i fjor som forteller om sin egen russetid og reflekterer over den.

Videoen er laget av Ombudet for barn og unge.

Formålet med politiets foredrag var å gi råd om hvordan elevene kan få en trygg og problemfri russetid, og unngå å havne i utfordrende situasjoner.

Politiets mål er å forebygge lovbrudd, håndheve ro og orden og å reagere ved overtredelse av lovverket, og de tok opp relevante temaer for russen, som;

 • Aktuelle overtredelser (ikke etterkomme pålegg, drikking på offentlig sted, urinering på offentlig sted, forsøpling, vold, trusler, skadeverk, seksuelle overgrep, bildedeling, mm).
 • Råd i møte med politiet; gjør som du får beskjed om, generell oppførsel, konsekvenser (f.eks. bøter og fengsel).
 • Si nei til bruk av narkotika; snakk om det i vennegjengen, ta standpunkt!
 • Virkninger ved bruk av narkotika, samt konsekvenser.

Brannvesenet er opptatt av viktigheten av brannsikkerhet i biler og busser. Blant det man må sørge for, er at musikkanlegg er korrekt montert.

Overgrepsmottaket i Østfold

Overgrepsmottaket presenterte seg som et tilbud til alle over 14 år som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter. De er lokalisert på Kråkerøy, der det fortrinnsvis er leger og sykepleiere med erfaring og kompetanse innen sporsikring og rettsmedisin.

Der kan man få hjelp til medisinske undersøkelser, avklare eventuell smitte og graviditet, samt få hjelp til formidling av advokat om nødvendig. De tilbyr omsorg i trygge omgivelser, har taushetsplikt, ønsker å hjelpe til med å gjenvinne kontroll, gi håp og tro på mestring, samt forebygge kroniske lidelser.

I ca 70% av alle overgrepssaker er overgriper kjent, og i 80% av tilfellene er overgriper ruspåvirket.

Noen av hovedpunkter det er viktig å ta med seg:

 • Tenk over hvor grensene dine går, hvor langt du er villig til å gå når det gjelder sex og andre ting.
 • Ikke ha sex med noen som ikke er i stand til å ta vare på seg selv - det er overgrep, og kan gi deg fengsel i 5 år eller mer.
 • KUN overgriper har ansvar for overgrepet.
 • Det er både lov og greit å trekke seg, selv om man har vært med på noe. Et nei er et nei.
 • Det er ikke bare én part som skal nyte intime situasjoner.
 • Forsikre deg om at personen du skal ha sex med faktisk ønsker å være med på dette.
 • Ikke legg deg eller noen andre på et ubevoktet sted.
 • Ta vare på hverandre og ta kontakt med overgrepsmottaket (tlf. 474 62 100), legevakt (116 117) og politiet (tlf. 112) hvis du eller andre trenger hjelp.

I russetiden blir det ofte lite søvn og man blir trøtt og sliten. Da er det viktig å tenke på at man også tåler mindre alkohol.

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk snakket om trafikksikkerhet og det å gjøre gode valg. Av trafikksystemets tre hovedfaktorer; mennesket, kjøretøy og veisystemet – er det mennesket som er den mest sårbare faktoren, og den som gjør mest feil og utgjør størst risiko.

Til tross for 0-visjon i Norge mht død og hardt skadde i trafikken, skjer det likevel. Menneskets fysikk og tåleevne er ikke laget for kollisjoner i høy hastighet, og hovedbudskapet var de tre viktigste forholdene som kan forhindre alvorlige ulykker, som er at alle:

 • bruker bilbelte, selv på korte turer
 • følger fartsgrensene
 • kjører rusfritt

Gratis kontroll av russebil/-buss

I Mysen er datoen for kontroll av russebiler og -busser 9. april og 22. april, kl. 16.00-20.00.

Vi har tidligere lagt ut informasjon om dette, og på denne siden kan du bestille time (finn Mysen trafikkstasjon på nederste del av siden, og logg inn).

Til slutt…

Vi ønsker russen en trygg, forsvarlig, inkluderende – og ikke minst artig russetid!

Ta vare på den tiden dere har igjen på skolen. Vis omsorg og pass på hverandre!

Be om hjelp om du trenger det! 

Et hjerte holdt i en hånd - Klikk for stort bildeTa vare på hverandre Pixabay