Viktig melding til foresatte på Vg1 og Vg2

Russefeiringen er for Vg3-elever, men andre elever er også med. Vi håper foresatte til yngre elever holder igjen på dette.

En tagget buss - Klikk for stort bildeBuss Pixabay

Rulling er for russen

Vi erfarer at elever på Vg1 og Vg2 er med på rulling og feiring sammen med russen på nattestid, selv midt i uka. Vi oppfordrer foreldre til å stå sammen og holde igjen på dette. Russefeiring er for Vg3-elever og ikke for elever på første og andre trinn.

Vi er inne i en viktig avslutning på skoleåret og mange av elevene skal også ha eksamen for første gang. Nok søvn og næring er viktig for å kunne prestere og være konsentrert om det som skjer på skolen.

Elever som er i en tilstand der de ikke har noe på skolen å gjøre sendes hjem, og det føres fravær.

Fra et rettslig perspektiv;

Det er ikke ulovlig for 16-åringer å rulle med russen, men det er ulovlig hvis førsteklassingene blir servert alkohol.

Politiet kan ta hånd om mindreårige som er med på rulling dersom de mener at rullingen kan utgjøre en fare for barnet, i henhold til politilovens §13: «Politiet kan ta hånd om barn som påtreffes under omstendigheter som klart innebærer en alvorlig risiko for barnas helse". Politiet kan også be mindreårige om å dra hjem hvis det er alkohol i bussen, selv om den mindreårige selv er edru.