Pilotklasse

Dette er et tilbud til deg som har fullført videregående skole i hjemlandet.  Søkere fra mange land har også et krav om minst et års høyere utdanning etter videregående, for å få generell studiekompetanse.

I Viken så er det Askim vgs som har dette tilbudet. Tilbudet er opprettet for at elever med kort botid i Norge skal kunne bygge videre på medbrakt kompetanse og få en rask kvalifisering til høyere utdanning.

Hovedrammen for skoleåret 2020/2021 er 14 timer norsk pr. uke, 7 timer engelsk per uke, 3 timer samfunnsfag og 2 timer kroppsøving. I tillegg skal elevene velge et programfag. Totalt 30 timer per uke.

Studiet er intensivt og setter store krav til deltakerne om oppmøte og tilstedeværelse.