Norges beste kjemiprosessutdanning ved Borg vgs.

Har du bestemt deg for hva du skal velge? Store valg skal tas både på valg av Vg1, men også Vg2. Kjemiprosess er et spennende valg om du har gått Vg1 Teknologi- og industrifag og enda ikke har valgt videre løp. 

 

  

Om du er usikker på hvilken retning du skal velge på Vg1 eller Vg2, så har du enda noen dager på deg. 

Om du for eksempel har tatt Vg1 Teknologi- og industrifag ved Borg vgs. kan du velge å søke deg til Vg2 Kjemiprosess. Kan hende blir du en av flere lærlinger som blir ansatt hos Borregaard og får en utrolig spennende lærlingperiode. Etter to år i skole og to år i lærling, resulterer da i et fagbrev i fagoperatør i kjemisk prosessindustri. 

Sentrale arbeidsoppgaver kan være:

  • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
  • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
  • bruk av tekniske flytskjemaer
  • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
  • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

Ved å velge Vg2 Kjemiprosess på Borg vgs. kan du bli elev ved Norges beste kjemiprosessutdanning! Borregaard samarbeider tett med Borg vgs. og skal ansette rundt 40 operatører de neste årene. Les mer om hva det vil si å være lærling på Borregaard.