Spesialpedagogisk avdeling Naturbruk - SPAN

SPAN er en spesialpedagogisk avdeling på Borg videregående skole for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig, etter endt videregående skole.

Artikkelliste