Bytte av klasse

Hvis det etter to uker er behov for å bytte klasse for å ivareta spesielle behov, må eleven fylle ut søknadsskjema sammen med utfyllende dokumentasjon på hvorfor klassebytte er nødvendig. Se vedlagt skjema under. 

RUTINE FOR BYTTE AV KLASSE

• Skolen innvilger i utgangspunktet ikke klassebytte etter skolestart

• Det gjøres ingen klassebytter de to første ukene etter skolestart

• Hvis det etter to uker er behov for å bytte klasse for å ivareta spesielle behov, må eleven fylle ut søknadsskjema sammen med utfyllende dokumentasjon på hvorfor klassebytte er nødvendig, og levere til elevtjenesten hvor en evt. samtale gjennomføres

• Søknaden leveres deretter til, og besvares så raskt som mulig av aktuell leder med elevansvar/støtteteam

• Ved bytte gir leder beskjed om avgjørelsen på e-post til eleven, berørte faglærere, kontaktlærere, samt leverer søknadsskjema med svar og dokumentasjon til administrasjonen for skanning inn i elevens mappe i fagsystem

• Søknaden med dokumentasjon, og svaret på denne, legges til skanning i elevens mappe i fagsystem, Elements

Last ned skjema her: søknadsskjema for klassebytte (DOCX, 25 kB)