Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Frederik 2. avd. Frydenberg for avdeling Frydenberg, og Knipleveien Trosvik for avdeling Christianslund. For rutetider og lignende, se Entur.no.

Hovedinngang og kontor finner du på avdeling Christianslund, adresse Merkurveien 2.

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte på området markert i gult på illustrasjonsbildet under. Det er svært begrenset med plasser.

Øystein Ringstad Kristiansen