NAV-veileder

Heidi er skolens NAV-veileder og vår fagperson i forhold til elevenes utenomfaglige vansker og hindringer. Hun jobber sosialfaglig, og jobber med alt som ikke har direkte med det pedagogiske å gjøre, men som likevel påvirker skolehverdagen.

Heidi er en del av elevtjenesten, og jobber tverrfaglig for at vi sammen som skole skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring, og klare å gjennomføre på en best mulig måte. Hun er utdannet vernepleier, med videreutdanning i spesialpedagogikk, organisasjon og ledelse og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge.

Hva vi kan hjelpe deg med?

Du kan komme til Heidi Helen Zakkariassen  om du har behov for å snakke om noe, stort eller smått, som f.eks personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker, hjemmeforhold eller økonomi. Heidi kan blant annet hjelpe deg med å kartlegge utfordringene dine og din helhetssituasjon, og henvise deg til andre instanser, både eksterne og interne, og samarbeidspartnere ved behov.

Hun samarbeider tett med f.eks. pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, helsesykepleier, barnevernstjenesten og andre kommunale instanser.

Heidi er skolens kontaktperson til NAV, og kan også svare deg på spørsmål om Lånekassen. Hun har drop-in, men også timeavtaler.

Hvor finner du oss?

Hun kan treffes på avd. Frydenberg i elevtjenestens lokaler.

Kontakt

Heidi Helen Zakkariassen
E-post: heidiza@viken.no
Tlf: 950 32 090