Utlån av lærebøker

Bøker i bibliotek - Klikk for stort bilde /Freepik  

Utlån av lærebøker ved Frederik II

Alle elever ved Frederik II vgs. har rett til å låne læremidler av skolen i de fag de har elevstatus. Biblioteket har ansvaret for utlån av de trykte læremidlene.

Bøkene lånes for ett skoleår av gangen. Alle lærebøker skal leveres inn før sommerferien etter oppsatt timeplan i juni.

For å få låne trykte eller digitale læremidler må man underskrive en utlånsavtale som gjelder for Viken fylkeskommune. Elever under 18 år må også ha signatur fra foresatte. Utlånsavtalen finner du her: Avtale om lån av læremidler i Østfold fylkeskommune 

Elever som slutter midt i skoleåret, har plikt til å levere tilbake lånt materiale før de forlater skolen.

Bøker som ikke blir levert tilbake innen fristen, vil bli fakturert i løpet av sommeren. Det samme gjelder dersom bøker har blitt ødelagt eller skadet i en slik grad at de ikke kan benyttes videre.

Utlån av bøker til privatisteksamen

Elever ved skolen som melder seg opp til privatisteksamen, kan låne lærebøker så langt beholdningen rekker. Man får låne bøker ved å vise kvittering for oppmelding sammen med elevkortet sitt.

Elever som er oppmeldt til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS-elever) har rett på å låne lærebøker. Personer som ikke lenger går på skolen, har ikke rett på lån av lærebøker så sant de ikke er NUS-elever.

Bøker som lånes til privatisteksamen om høsten, skal leveres tilbake etter endt eksamen, senest innen utgangen av desember.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende lån av lærebøker: biblioteket.fredvgs@viken.no