Miljøfyrtårn

 Skolen er sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Dette innebærer blant annet at vi har forpliktet oss til å: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat..
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av kollektiv og sykkel. 
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn