Skolens historie

Frederik II videregående skole er oppkalt etter Fredrikstads grunnlegger, den dansk-norske kongen Frederik II (1534-1588).  Skolen har en historie som går helt tilbake til opprettelsen av Fredrikstad lærde skole ca. 1580.

I 1801 gikk den opprinnelige lærde skolen opp i en nyopprettet Fredrikstad borgerskole. I 1868 ble borgerskolene i Fredrikstads østre og vestre bydeler slått sammen og flyttet inn i et nybygg like ved fergestedet (i dag Cicignon skole). Skolen ble da betegnet som "latin- og realskole"; fra 1891 var det offisielle navnet Fredrikstad kommunale høiere Almenskole.

På slutten av 1950-tallet var skolen ved fergestedet sprengt, og det ble bygd en ny skole, Frydenberg gymnas, senere Frydenberg videregående skole. Den ble tatt i bruk i januar 1962.

Gamle Fredrikstad handelsskole - Klikk for stort bildeFredrikstad HandelsskoleChristianslund videregående skoles historie begynner med opprettelsen av Fredrikstad Handelsskole i 1932.  Fra 1938 tilbød skolen 2-årig handelsgymnasium og studentfagkurs og skiftet da navn til Fredrikstad handelsgymnasium og Fredrikstad handelsskole.

I 1950 ble tilbudet utvidet med treårig økonomisk gymnas og sekretærskole for studenter.  Skolen holdt opprinnelig til i bygningen som var kjent som "Pigeskolen" i Cicignongaten, men flyttet i 1967 inn i nye lokaler ca. 300 meter fra Frydenberg vgs. Etter at betegnelsen gymnas forsvant ved en lovendring i 1974, skiftet skolen navn til Christianslund videregående skole, oppkalt etter strøket den ligger i.

Gamle Cicignon skole - Klikk for stort bildeCicignon skole

Med virkning fra 1. august 1997 ble Frydenberg videregående skole slått sammen med naboskolen, Christianslund videregående skole. Nyskapningen fikk navnet Frederik II videregående skole.