Visjon og verdier

Vi skaper framtida i et lærende fellesskap

Visjonen vår er utviklet i fellesskap blant skolens medarbeidere. Den handler om at vi mener at læring i skolesammenheng har sitt utgangspunkt i sosiale sammenhenger. At kompetanse utvikles i et samspill mellom individet og omgivelsene. Etterhvert vil kompetansen, altså kunnskaper, ferdigheter, holdninger og personlige egenskaper som elevene og de ansatte utvikler i samspill med andre, bli internalisert hos hver enkelt.

Visjonen vår handler også om at vi som arbeider i skolen må samarbeide med hverandre og omgivelsene for å lykkes med oppdraget vårt. Å skape framtida betyr at vi må ha blikket rettet framover, og se utviklingspotensialet hos hver elev, og hva elevene våre trenger for å lykkes i livet, både hjemme, i arbeidslivet, og i samfunnet forøvrig.

Framtidas Frederik

Høsten 2019 ble det gjennomført en framtidsbildeprosess ved skolen kalt "Framtidas Frederik", med elever, ansatte, foreldre og representanter for myndigheter, grunnskoler i Fredrikstad, næringsliv og ulike organisasjoner. Det ble satt opp 24 grupper med 8 deltakere med variert bakgrunn i hver gruppe som skal samarbeidet om å målbære sine ønsker om hvordan framtidas Fredrikstad og Frederik II skal bli. Resultatene er presentert i denne animasjonsvideoen.