Forsterket avdeling – avdeling Sandveien

Utdanningstilbudet i Sandveien tilhører programområdet Service og samferdsel. Avdelingen er tilrettelagt og gir et opplæringstilbud til elever med sammensatte lærevansker og ulike funksjonshemninger.

I avdeling Sandveien er det plass til ca 25 elever, som får sin undervisning i mindre grupper (ca 4 til 8 elever). Det er høy voksentetthet både i undervisningstimer og i friminutt. Vi legger vekt på varierte undervisningsmetoder tilpasset den enkelte elev, trivsel og glede i læring og stor grad av praktisk arbeid.

For at våre elever skal få arbeidserfaring, jobber vi tett med bedrifter i nærområdet med utplassering av elever. Alle elever som er ute i arbeidspraksis følges av en voksen som gir veiledning i arbeidet. Vi har også et eget verksted på skolen der elevene får trene seg på praktisk arbeid.

Kontaktperson: 
Ådel Synnøve Tvete
Avdelingsleder
E-post Send e-post
Telefon 901 60 809

 

Trine Sirnes