Miljøveiledere og miljøarbeider

Birgitte Antonsen, Bjørge Josefsen og Stian Østli Madsen jobber for et godt skolemiljø. De er tilgjengelige for alle elever. 

Hva gjør miljøveilederne?

Miljøveilederne Birgitte Antonsen og Bjørge Josefsen jobber for og med elever på alle skolens utdanningsprogram. Deres viktigste oppgave er å bidra til at du trives som elev på Greåker vgs. Du kan også be om hjelp til å løse utfordringer du har på eller utenfor skolen. 

Birgitte og Bjørge samarbeider tett med sine kollegaer i elevtjenesten og skolens ledelse for å løse opp i konflikter, forebygge utenforskap og bruk av rusmidler. De er også gode samtalepartnere for deg som ønsker noen å dele tanker med. 

Bjørge Josefsen er involvert i elevrådsarbeidet og Drømmeskolen med elevmentorene. 

Bilde av Birgitte Antonsen og Bjørge Josefsen som står ved siden av hverandre i et kontorlokale.  - Klikk for stort bildeBirgitte Antonsen og Bjørge Josefsen er skolens miljøveiledere. Greåker vgs.

Hva gjør miljøarbeideren?

Stian Østli Madsen er skolens miljøarbeider. Han ser du ofte i fellesarealene på skolen, hvor han skal bidra til trygghet og trivsel. Av og til er Stian med i klasserommet for å samarbeide med lærerne om et godt læringsmiljø eller gi støtte til elever som trenger det.  

Fotografi av miljøarbeider Stian Østli Madsen - Klikk for stort bildeMiljøarbeider Stian Østli Madsen Jarle Vegard Grønberg Brynhildsen

 

Hvor og når kan du kontakte miljøveilederne og miljøarbeideren?

Miljøveilederne Birgitte og Bjørge har kontorer i elevtjenestens lokaler rett ved siden av kantina. Du kan komme innom, eller ta kontakt på telefon eller via chat i Teams.

Stian har også kontor i elevtjenestens lokaler, men bruker som regel tiden sin rundt omkring på skolen.

Obs.: Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post.

Taushetsplikt

Alle i elevtjenesten har taushetsplikt etter forvaltningslovens §13. Vi informerer deg om hva dette innebærer når du kommer til oss. 

Se også