Skolens historie

Greåker videregående skole tok imot sine første elever høsten 1978. 

Murbygning med logoen Greåker vgs på - Klikk for stort bilde Greåker vgs.

 

Kombinert skole fra første dag

Østfold fylkeskommune hadde sett at det ville bli behov for flere skoleplasser i Nedre Glomma-området, og bestemte at det skulle bygges en ny skole mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Etter en lokaliseringsdebatt, der det først var meningen å plassere skolen på Rolvsøy, endte man opp med en tomt på Opstad i daværende Tune kommune.

Skolen var den første i Østfold som var planlagt og bygd som en kombinert videregående skole, der ulike studieretninger var samlet under samme tak. En kombinert skole skulle fjerne skillet mellom yrkesutdanning og en ren teoretisk utdanning. Elevene skulle få mulighet til å velge studiekombinasjoner på tvers av studieretninger, og elever og lærere fra ulike utdanningsområder skulle møte hverandre til utviklende samarbeid i det daglige arbeidet.

Utdanningstilbudet de første årene

Skolen var bygd for å romme ca. 500 elever, og til å ta seg av undervisningen av disse var det ansatt ca. 35 lærere i full stilling samt et mindre antall timelærere.

Ca. 60% av elevene gikk på studieretningen for allmenne fag. Innenfor håndverks- og industrifag kunne skolen tilby linjer i snekker-, tømrer- og murerfag samt maskin og mekanikerfag. Videre hadde skolen linjer for handels- og kontorfag, musikk og husstell.

Utvidelse av skolen i flere trinn

I forbindelse med innføringen av Reform -94 skjedde det en stor utbygging av skolen, der særlig byggfagavdelingen ble utvidet. I 2013 – 2014 ble skolen igjen bygd ut, bl.a. med ny kantine og nytt bibliotek. I dag har skolen rundt 1150 elever og ca. 200 ansatte, hvorav 160 er pedagoger.

Innenfor yrkesfag tilbyr skolen utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Av studieforberedende program har skolen utdanningsprogram for studiespesialisering inklusive sciencelinje, musikk, dans og drama, påbygg til yrkesfag og barne- og ungdomsarbeider med studiespesialisering. Skolen har dessuten siden tidlig på 2000-tallet vært knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.

Solidaritetsarbeid

Både lærere og elever ved skolen har vært sterkt engasjert i solidaritetsarbeid. Dette har først og fremst vært manifestert gjennom El Salvador-prosjektet, der skolen gjennom samarbeid med Kirkens Nødhjelp i en årrekke finansierte driften av flere skoler i det latinamerikanske landet.

En viktig inntektskilde for driften var innsamling av tomflasker fra skolens kantine. I tillegg ble det gjennomført en rekke aktiviteter der inntektene gikk til prosjektet. Blant annet gjennomførte musikklinja solidaritetskonserter, byggfag produserte lekestuer som ble loddet ut og så videre.

Høsten 2019 ble Rivers.Global stemt frem av elevene som Greåkers nye solidaritetsprosjekt. Organisasjonen jobber for et renere hav uten plast og har sine første prosjekter i Mekong, Vietnam. 

Rektorer

Ved oppstart var skolens rektor Halfdan Wergeland. Han ble etterfulgt av Per Otto Larsen i 1984. Alf Andersen overtok stafettpinnen i 2009, mens skolens nåværende rektor, Kristin Danielsen, tiltrådte i 2016.

Kjente personer som har gått på skolen

Av kjente personer som har vært elever ved skolen kan nevnes skuespiller Dennis Storhøi, fotballspiller Raymond Kvisvik, sanger og artist Heidi Gjermundsen Broch og kunstneren Øistein «Blyant» Kristiansen.