Drømmeskole

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø i ungdoms- og videregående skoler. Målet er å skape et læringsmiljø der elevene opplever trygghet, trivsel og tilhørighet.

Tre jenter i svarte gensere som har på en hvit button hvor det står Elevmentor - Klikk for stort bilde Tone Reiten

Hva er målet med satsingen? 

Det overordnede målet i Drømmeskolen er å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt læringsmiljø der elevene får brukt sine ressurser.

Delmål

  • å gi rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen.
  • å styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon.
  • å styrke skolens og den enkelte lærers kompetanse og mulighet til å fremme dette innenfor ordinære rammer i skolen.

Verktøyene i Drømmeskolen

Tiltaksmodellen skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet.

En handlingsorientert tiltaksmodell som er nært knyttet opp til det aktørene i skolen opplever som sine sentrale oppgaver og er nyttig i skolehverdagen. Forankret i LØFT-metodikk.

Sentrale komponenter i Drømmeskoler er:

  • elevmentorer
  • temasamlinger

Elevmentorer

Det er en sentral idé i Drømmeskolen at elevene skal være en aktør i skolens arbeid med det psykososiale miljøet. Elevmentorene er hjertet i modellen og deres hovedoppgave er å bidra til at medelever føler seg sett, ivaretatt og inkludert når de er på skolen.

Gjennomføring av Drømmeskolen på Greåker vgs.

Alle kontaktlærere har fått opplæring i metoden og verktøyene som brukes i drømmeskolen. Nye kontaktlærere får opplæring før skolestart.

Gjennom skoleåret gjennomfører elevmentorene ulike trivselsfremmende tiltak i storefri i samarbeid med koordinator.