Internasjonalisering

På Greåker vgs. får elever og lærere mulighet til å delta i ulike internasjonaliseringsprosjekter, både gjennom utveksling og digitalt samarbeid. Vi har et stort nettverk av samarbeidsskoler rundt om i Europa, og vi er engasjert i flere ulike prosjekter til enhver tid.

Bilde av EU-flagget med teksten "Easmus+" under - Klikk for stort bilde Greåker vgs.

 

Erasmus+ er et program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett innen EU. Det er verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 26,5 milliarder euro for årene 2021-2027.

På Greåker vgs. forstår vi internasjonalisering som muligheten til å bli kjent med, samhandle med og lære om internasjonale forhold.

Flere av læreplanene i fag har mål knyttet til internasjonalisering. Eksempler på slike er:

  • samfunnsfag
  • fremmedspråk
  • entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • bransjelære
  • kultur og kommunikasjon

Hvordan jobber vi med internasjonalisering?

Greåker vgs. deltar i flere Erasmus+-prosjekter, både som koordinatorer og som deltakere.

Som eneste skole i Viken har Greåker fått forhåndsgodkjent økonomisk støtte til utveksling både på studiespesialisering og på yrkesfag. Dermed kan vi planlegge langsiktig, og forhåpentligvis legge til rette for mange spennende møter i Europa.

Våre prosjekter innen yrkesfagene

Våre prosjekter innen studiespesialisering

Våre prosjekter for lærere og ansatte i skolen