Lektor2-skole

For å gjøre realfagene virkelighetsnære og aktuelle har Sciencelinja og realfagseksjonen inngått samarbeid med næringslivet gjennom den nasjonale satsningen Lektor2.

Relevant, spennende og meningsfylt

Vi har inngått mange gode avtaler med samarbeidspartnere, og samarbeider tett med næringslivet nettopp for at læringen din skal være relevant.

Læring skal gi mening, og du skal se hva du kan bruke kunnskapen din til. Du skal se hvordan arbeidslivet, enten det er forskningsinstitusjoner eller næringslivsbedrifter, bruker det du lærer på skolen i sitt arbeid hver dag. Derfor samarbeider vi med næringslivet, forskningsinstitusjoner og andre offentlige institusjoner for å finne nye løsninger på virkelighetsnære og aktuelle problemstillinger.

Forskning og forskningsmetode er en viktig del av din opplæring. Det at vi arbeider med problemstillinger næringslivet har, gjør at oppdragene blir mer relevante og interessante. Vi tror også at sjansen til å lykkes med innovasjon øker om du lærer deg å bruke utforskende metoder.

Læring ved å løse oppdrag på vegne av bedrifter og offentlige instanser, gjør opplæringen realistisk og mer spennende. Vi arbeider med innovasjonscamper og faglige utfordringer der du finner løsninger på ulike utfordringer og problemstillinger. Gjennom dette bygger du nettverk, samarbeider med andre og lærer deg å fremsnakke andres egenskaper og kunnskaper. Dette er kompetanse samfunnet har behov for, og som vil gi deg en god start på videre studier og arbeidskarriere.

Vi samarbeider blant annet med:

 • Borregaard
 • Escape History Sarpsborg
 • Nexans
 • NHO Oslo Viken
 • UE Viken
 • Inspiria
 • Prediktor
 • Østfold Energi
 • Fortum
 • Høgskolen i Østfold, innovasjon og prosjektledelse
 • Tune Rotary
 • Jackon
 • Hydrolift
 • Loyds
 • Cowi
 • NCE
 • Sykehuset Østfold

Hva er Lektor2-ordningen? 

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing, der målet er å bidra til å: 

 • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag 
 • øke elevenes læringsutbytte
 • øke rekrutteringen til realfagene
 • øke læreres kompetanse i samarbeid med arbeidslivet 

Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Du kan lese mer om ordningen på nettsidene til Lektor2 Naturfagssenteret. 

Hvordan jobber skolen med dette? 

Realfagslærer ved skolen og en ekstern fagperson samarbeider om å utvikle gode undervisningsopplegg som kan engasjere elevene og gi dem et innblikk i hvordan realfagene er viktige i arbeidslivet – også utenfor skolen. 

Positivt for elevene

 • Du får virkelighetsnære og aktuelle problemstillinger 
 • Du får utviklet nettverket ditt og blir kjent med lokalt arbeidsliv
 • Du får relevant kunnskap og se hvordan arbeidslivet anvender fag og tematikk, noe som igjen kan gi deg bedre karakterer
 • Du får bedre forutsetning for å lykkes innen realfag i arbeidslivet