Forberedende opplæring

Elever mellom 16 – 19 år, som har et annet morsmål enn norsk og har bodd kort tid i Norge, kan få forberedende opplæring på en videregående skole. Forberedende opplæring er et overgangstilbud mellom grunnskole - og videregående opplæring. All undervisning tar utgangspunkt i at elevene har norsk som andrespråk og har behov for faglig og språklig opplæring før de begynner i videregående opplæring.

Fagene det undervises i er norsk for språklige minoriteter, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg. 

En gruppe elever som står sammen med vitnemål i hendene - Klikk for stort bilde Tone Sundnes Reiten

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Østfold fylkeskommune