Arkitekturpris til Halden videregående skole

Halden videregående skole og Plus arkitektur vinner Arnstein Arneberg-prisen 2023 for byggeprosjektet Halden videregående skole. Prisen deles ut av Østfold Arkitektforening. 

Bide av F-blokka ved Halden videregående skole. - Klikk for stort bildeF-blokka ved Halden videregående skole. Carlos Rollan/Plus Ariktektur

Skolen har flyttet inn i en tidligere papirfabrikk hvor den eldste delen ble oppført i 1913, og den nyere delen i 1959. 

– Vi ønsker å vektlegge samfunns- og symbolverdien av å gjenbruke hele bygg til et formålsbygg som skolebygg for yrkesfag, fremfor å bygge nytt, sier juryen i sin uttalelse.

Vellykket gjenbruk

I begrunnelsen trekker også juryen frem at gjenbruk av bygg ofte velges bort, fordi det ikke lønner seg. Dette er imidlertid ikke tilfellet i dette prosjektet

– Bygget fremstår slik arkitekt beskriver intensjonen: en nøktern transformasjon hvor de romlige kvalitetene og det industrielle preget er beholdt, og hvor et sentralt amfi med takvinduer åpner opp og skaper et luftig og lyst rom i midten av det ellers dype industribygget. Nettopp dette at så mye også er beholdt gjør at de fleste klasserommene har god takhøyde og store vinduer som gir gode dagslysforhold, skriver juryen. 

–  En praktfull skolearena

Rektor Kristin Støten i Halden videregående skole er glad for og stolt over at Arnstein Arneberg-prisen for fremragende arkitektur går til Halden videregående skoles nye F-blokk. 

–  Det var et tett og godt samarbeid mellom Plus Arkitektur og skolen i prosessen, noe som har bidratt til en praktisk, funksjonell og ikke minst praktfull skolearena. Det historiske preget er ivaretatt, samtidig som dette er en skolearena for framtida, sier Støten. 

Halden videregående skole har også vunnet Byggeskikkprisen 2022 fra Halden kommune.