Internasjonalisering blir en del av skolehverdagen

Halden videregående skole er nå akkreditert av Erasmus både på studieforberedende og yrkesfag. – Dette betyr fantastiske muligheter for både elever og ansatte. Vi gleder oss veldig til å iverksette enda flere internasjonaliseringsprosjekter på tvers av skolen.

Det sier rektor Kristin Støten etter at skolens akkrediteringssøknad hos Erasmus+ har gått igjennom. 

- Det betyr at hele skolen, både ansatte og elever, får mange nye muligheter i skolehverdagen fremover, sier rektor. 

At skolen har arbeidet med å skape flere internasjonaliseringsmuligheter, har nok flere og flere fått med seg. Det å reise ut i verden er for så vidt ikke noe nytt, heller ikke her på Halden videregående skole. Men det kreves en ekstra innsats fra lærere og ansatte, og det krever økonomiske midler. 

- Det har alltid funnets ulike prosjekter på skolen. Vi har reist ut, og vi har hatt gjester på besøk. Bare det siste året har vi blant annet hatt med elever til Finland via Foreningen Norden, og vi har hatt lærere på studiebesøk i Istanbul, sier Støten. 

Godt i gang
Erasmus+ setter dette i system. Halden videregående skole har de siste to årene samarbeidet med skolen IES Patacona i Valencia i Spania, som har sendt lærere på jobbskygging til skolen i to omganger, og denne uken var på sin tredje visitt i Halden med til sammen 7 elever og to lærere. 

- Den ene elven er blitt værende etter at de andre dro hjem fredag og skal til sammen oppholde seg i Halden frem til slutten av vinterferien, sier Henrik Norvald, som er engasjert som internasjonaliseringskoordinator ved skolen.

Henrik Norvald (bak til venstre) sammen med spanske lærere, elever og deres norske verter på Kulturhuset denne uken.


- IES Patacona er en erfaren Erasmus+-skole med akkreditering. Det betyr at de hvert år får tildelt midler til sine internasjonaliseringsprosjekter. Det kan være alt fra å sende ut elever og lærere, enten sammen eller hver for seg. Det gir også muligheter til å sende andre ansatte ved skolen ut for å lære av andre nasjoner i EU.

Halden videregående skole har vært på tilbudssiden mot skoler som Valencia i påvente av at skolens egne prosjekter skal få støtte.

- I år fikk vi gjennom to store enkeltstående prosjekter. Et på yrkesfag og salg, service og reiseliv som i år har gjort en utveksling med en tysk handelsskole i Gelsenkirchen, mens elever på studiespesialiserende har et trekantsamarbeid med en skole i tyske Laupheim og kroatiske Daruvar, sier Norvald.

Alle kan være med
Arbeidet med å øke interessen for å reise ut og samarbeide med skoler i andre land øker ytterligere nå som skolen har fått akkreditering.

- Det vil si at vi nå kan involvere enda flere avdelinger, elever og lærere på skolen i ulike prosjekter. Så nå vil vi at alle som er nysgjerrige på dette tar kontakt. Og det litt fort, for en plan for alle prosjekter det nærmeste året skal sendes inn nå i slutten av februar. Så er du interessert i å vite mer, er det bare å si ifra, sier Norvald.
 
Valencia-skolen vil være en viktig samarbeidspartner fremover, og hvor vi samarbeider både på yrkesfag og studiespesialiserende.
 
- Dette er tredje gangen vi har besøk derfra. Økonomielever ankom Halden forrige helg og dro igjen på fredag. De har bodd hos veldig gjestfrie vertsfamilier hele uken, og deltatt i undervisning her på skolen. I tillegg har vi altså en elev som blir værende her en god stund til. Det er det som er så flott med Erasmus+, at det finnes så mange fine muligheter, sier Norvald, som skal fortsette å koordinere alle prosjektene.

Caroline Haglund planlegger samarbeid med en skole i franske Normandie.


Men det er lærerne og de ansatte som skal komme opp med nye prosjekter. Og det er vi allerede i gang med nå. Caroline Haglund og Ann Charlotte Rasmussen har startet samarbeid med en skole i Normandie, hvor planen er besøk med historieelever på tur til våre franske venner allerede i september.
 
- Jeg gleder meg og synes dette virker veldig spennende. Elevene viser stor interesse for dette, og det gir en ny dimensjon i undervisningen, sier Haglund.

- Det kreves litt ekstra innsats, men personlig synes jeg det er gøy, og flott og se hvordan det engasjerer elevene våre, sier hun.

Kortreist samarbeid
Å samhandle med mennesker fra andre nasjoner vil alltid være viktig. Og i et mer bærekraftig samfunn behøver man heller ikke reise alt for langt bort. Det vises med samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og deres søsterorganisasjon i Sverige, som inviterte både svenske og norske ungdomsbedrifter til felles messe denne uken i Gallerian i Strømstad.
 
- Totalt deltok 58 UB-er fra UE Østfold og UF Fyrbodal. De konkurrerte i fem konkurranser, og Halden gjorde det veldig bra med sine seks deltagende UB-er, sier Alexander Norvald, UB-koordinator ved skolen.
 
- Samarbeidet med Sverige gir elevene en ny og spennende erfaring. Vi ser litt hvordan de tenker og driver dette i Sverige, og vi tar med oss fine erfaringer tilbake, sier han, som også skal være med til Tyskland i mars.

Elever fra Halden vgs på tur til Strømstad for å presentere sine bedriftsideer denne uken.


- Samme hvor vi drar, så er utveksling og samarbeid med andre land og kulturer viktig for våre elever, men også flott inspirasjon for oss lærere i vår egen arbeidshverdag, sier Norvald.

Et samarbeid med vår grensenabo vil også forsøkes å bli etablert i tiden fremover.
 
- Ja, vi har hatt innledende møter med rektorene på Strømstad gymnas, og hvor begge parter nå legger planer for hvordan vi kan samarbeide og lære av hverandre, både elever og lærere, sier Støten.

- Kulturbærer og grensesprenger er Halden videregående skoles visjon. Satsingen på internasjonalisering er en viktig del av arbeidet med å strekke seg etter denne, avslutter hun.