- Jeg er stolt av årets russekull

- Som rektor er jeg både stolt av russen og glad for at årets russefeiring er over uten at det har vært større negative hendelser knyttet til feiringen.

Populære 17. mai-leker

Rektor Kristin Støten skryter av russekullet 2024, og takker for et godt samarbeid gjennom skoleåret.

- Som skole er vi opptatt av en inkluderende avgangsmarkering, fordi det i stor grad påvirker alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi har gode erfaringer med årets russekull, og de uttrykker selv at de har vært opptatt av å ta vare på hverandre. Samtidig har de hatt det moro, og de har vært synlige både på skolen og i bybildet.


Russefrokost

Russ samlet til russefrokost.

Nasjonaldagen og siste innspurt av russefeiringen ble markert gjennom hele forrige uke på Halden videregående skole, hvor det blant annet ble arrangert russefrokost.

- Dette har blitt en koselig tradisjon i skolen. Vi har hatt russefrokost i tre år nå. Skolen er opptatt av at alle skal føle seg inkludert og føle tilhørighet. Dette gjelder også for russekullet vårt. Skolen jobber aktivt med dette gjennom alle tre årene elevene er hos oss. Gjennom "russeåret" skjer det flere aktiviteter på skolen for kullet. Russefrokost, som inkluderende tiltak for hele kullet, er en av de tingene, sier Åshild Sandtorp Johnsen, miljøveileder ved skolen.

I tillegg til markeringen for russen, har det ellers vært markering av selve nasjonaldagen. Elevene ytret et ønske om å lære mer om historien bak 17. mai.

Halden vgs i årets 17. mai tog.

- Elevrådet og skolekomiteen kom med en idé om å arrangere 17.mai-leker for elevene, sier Johnsens kollega, Ann Helén Nøhr.

- I tillegg laget de en 17.mai natursti sammen med lærere. Med spørsmål og oppgaver som klassene kunne ta når det passet. Vi miljøveilederne kastet oss også rundt og arrangerte pølsefest for hele skolen, og restaurant- og matfag lagde to flotte kransekaker.


17. mai-toget

- Et flott samarbeid mellom elevrådet, skoleutvalget og våre miljøveiledere i elevtjenesten. En super uke, sier rektor, som avsluttet uken med å representere Halden videregående skolen i 17. mai-toget.

Erasmus-elev fra Rennes i Frankrike fikk oppleve 17. mai med sin norske vert, Aksel Torgersen.

- Halden videregående skole har lang tradisjon for å gå i tog på 17. mai. Det er en veldig hyggelig tradisjon, og i år stilte mange elever opp. Det ble et langt tog av flotte elever og ansatte og med god 17. maistemning. Og for et fantastisk vær.