Si ifra

Si ifra om trygt og godt skolemiljø

Du kan lese om skolemiljøet i Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø (PDF, 273 kB) Ta kontakt med en ansatt hvis du ikke har det bra på skolen. Du kan også kontakte miljøveileder Åshild Sandtorp Johnsen:

Si ifra om fysisk skolemiljø

Opplever du feil og mangler i rom eller bygninger på skolen eller at du vil gi tilbakemelding på mat og drikke fra kantinen, kan du melde ifra om dette i skjemaet under. Alle henvendelser blir lest og besvart