Forsterket avdeling

Forsterket avdeling er et spesialpedagogisk tilbud til elever med ulike utfordringer og/eller forskjellig grad av utviklingshemming. Forsterket avdeling - Klikk for stort bilde 

Forsterket avdeling er lokalisert på Risum. Avdelingen samarbeider med ulike hjelpeinstanser som PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), habiliteringstjenesten, hjemkommunen og elevenes foresatte.

Fokus ved avdelingen er arbeid og praksis i arbeidslivet, bolig og livsmestring, sosial trening, mat og helse samt vanlige skolefag som norsk, matematikk og orienteringsfag. Vi har uteskole en dag per uke hvor vi blant annet reiser til gapahuken vår. Dette er en del av emnet «praktisk prosjekt» – vi reiser også til ulike steder og lærer om forskjellige temaer.

Det er Inntakskontoret i Viken som avgjør hvilke elever som tas inn ved forsterket avdeling ved Halden videregående skole. Hvis du får skoleplass her hører du til opplæringstilbudet studiespesialisering med 3 år i skole.

PPT sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering av ditt behov for spesialundervisning, og det blir laget en individuell opplæringsplan spesielt for deg.

Hos oss oppnår du grunnkompetanse etter endt skolegang, noe som er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Du får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen du har gjennomført.

Forsterket avdeling kan tilrettelegge for praksis i varig tilrettelagt arbeid eller i en ordinær bedrift. Valg av praksissted avhenger av dine behov og muligheter.