Fagvalg for studiespesialiserende

Viken-illustrasjon: Veivalg: Dame klør seg i hodet ved siden av skilter som peker i ulike retninger. - Klikk for stort bilde Tank

 Bruk god tid på å tenke gjennom hvilke fag som interesserer deg, og hva du kan tenke deg å jobbe mer med etter videregående skole.

Programfag velges for Vg2 og Vg3. Det er to ulike programområder; Realfag (REA) og Språk, samfunnsfag og økonomi (SSA). Du skal velge to programfag som går over både vg2 og vg3. Disse to fagene må tilhøre samme programområde. Det tredje faget kan du velge fra begge programområder. 

VG2

  • Alle elevene på vg2 studiespesialiserende må ha matematikk. Du velger mellom fellesfaget mateamtikk 2P (3 uketimer) eller programfaget matematikk R1 (matematikk realfag, 5 uketimer) eller programfagete matematikk S1 (matematikk for samfunnsfag, 5 uketimer). 
  • I tillegg velger du tre programfag for vg2.

VG3

  • For vg3 skal du velge tre programfag. To av dem må være fag du fortsetter med fra vg2. Dette kalles fordypningsfag. Ønsker du å fortsette med matematikk, blir dette ett av programfagene. 
  • Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og følger undervisning i et språk på vg1, må du ha dette fremmedspråket også på vg3. Du kan da velge to programfag vg3 i tillegg. 

Vi tilbyr disse programfagene: 

Fagtilbud på St.Olav videregående

Her finner du hvilke fag som gir tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskoler: 
Samordna opptak om opptakspoeng

Artikkelliste