Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, og gir elevene muligheten til å uttale seg om forhold som er viktig både for læring og trivsel på skolen.

Jente sitter på en bank med PC - Klikk for stort bildeElevundersøkelsen Pixabay

Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre undersøkelsen på alle VG1-klassene, men man kan også gjennomføre den på flere trinn for å finne ut hvordan elevene har det på skolen. På Borg vgs blir undersøkelsen gjennomført mellom 6.november og 8. desember. Det er frivillig for elevene å svare på den, og det er selvsagt anonymt. For skolen er elevundersøkelsen et  nyttig verktøy i arbeidet med elevenes læring og psykososiale miljø.

Man kan lese mer om elevundersøkelsen her.