Mindre mobbing på Frederik II

Med kake og gode ord fra rektor har de ansatte denne uken fått feire resultatene fra Elevundersøkelsen 2023. Tallene viser at elevene ved Frederik II oppgir en betydelig lavere andel av mobbing på skolen, sammenlignet med nasjonale resultater, og lavere andel enn de andre skolene i Østfold. 

Tett på elevene

Det er god grunn til å feire dette. Rektor Leif Rune Østli, og assisterende rektor Geir Vidar Eriksen, ønsker å fremheve det gode arbeidet de ansatte gjør. Undersøkelsen vitner om at det er et godt forhold mellom de voksne på skolen og elevene, noe som er grunnleggende for et trygt og godt skolemiljø. Dette har ikke «gjort seg selv», men vi har stor tro på at det er et resultat av den innsatsen som gjøres hver dag, blant ansatte og elevene ved skolen. Vi er stolte av de flotte elevene våre også. 


Vi jobber målbevisst med tiltak for å forebygge mobbing, og har det vi mener er gode strategier dersom det blir oppdaget. Målet er å være så tett på at vi kan oppdage det tidlig. Vi kan heller ikke gi oss før vi er helt sikre på at det er løst.


MOT til å bry seg

Elevrådsleder Mariam Kara Ali (vg1) er også fornøyd med de lave mobbetallene. Mobbing var også et tema på et nylig elevrådsseminar. Hun trekker blant annet at frem at Frederik II er en MOT-skole, med fokus på mindre mobbing og bevisstgjøring hos elevene. MOT-organisasjonen har som oppdrag å utvikle robuste ungdom, som inkluderer andre. 

Det å «bry seg» om andre er noe vi aldri skal ta for gitt, men noe vi må minne hverandre om så ofte vi kan.  Hver eneste elev som opplever mobbing er en for mye. Vi må bare jobbe videre for å få tallene ned.

 


Tallene

Elevundersøkelsen viser at 6,1 prosent av elever på landsbasis opplever mobbing,  på VG1, og 5,4 prosent av elever oppgir dette på VG2. På Frederik II er det en betydelig mindre andel som opplever mobbing, med 3,5 prosent på VG1, og 2,1 prosent på VG2. Se diagrammer under som viser tallene.

Tallene for VG 3 er dessverre skjermet for offentlig publisering av Udir. Samlet for de tre trinnene kan vi likevel røpe at Frederik II, i motsetning til nasjonale trender, kan vise til markant nedgang i opplevd mobbing i Elevundersøkelsen.

Se også tallene fra elevundersøkelsen på udir.no: Elevundersøkelsen – mobbing vg1 til vg3, sortert etter fylker og skoler | udir.no

 

diagram over tallene som viser resultat av elevundersøkelsen 2023 - Klikk for stort bildeDiagram over tallene fra elevundersøkelsen om mobbingdiagram over tallene som viser resultat av elevundersøkelsen 2023 - Klikk for stort bildeDiagram over tallene fra elevundersøkelsen om mobbing