Oppfordring om vaksinering av ungdom med risiko for alvorlig forløp av influensa

Alle barn/ungdom som er i det som kalles «risikogrupper for alvorlig forløp av influensa» kan få tilbud om vaksine. De vanligste sykdomsgruppene som omfattes er astma, epilepsi og diabetes, men også noen flere.

De fleste barn/unge, også de med risiko for alvorlig sykdom, vil tåle en influensa fint. Men hvert år er det en del barn og unge som blir alvorlig syke pga. influensa. Dette gjelder nesten utelukkende personer som er definert å ha «risiko». Det er ikke sikkert alle er klar over hvem som faktisk har økt risiko for alvorlig influensasykdom, og oppslutningen om vaksinen er foreløpig lav her som ellers i landet, så vi går nå ut med ekstra informasjon slik at alle barn/ungdom som er i det som kalles «risikogrupper for alvorlig forløp av influensa» kan få tilbud om vaksine. De vanligste sykdomsgruppene som omfattes er astma, epilepsi og diabetes, men også noen flere. Folkehelseinstituttet presiserer at vaksine er ekstra viktig i år, og det er fortsatt tid – influensasesongen er fortsatt ikke helt i gang.

Vaksine settes i Fredrikstad på vaksinasjonssenteret for alle over 6 år. Gå inn på egen kommunens nettside for å sjekke risikogrupper, opplysninger om vaksine, steder, etc. 

Influensavaksine er et godt dokumentert og beskyttende tiltak, for de som trenger det.

Takk!

Mvh kommuneoverlegen