Rådgivertjenesten

Du kan komme til oss om du har behov til å snakke om noe, stort eller smått. Vi har åpne dører. Velkommen til oss!

Hva vi kan hjelpe deg med

Vi hjelper deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Vi kan blant annet hjelpe deg med å klarlegge problemene dine og omfanget av dem, kartlegge hva skolen kan hjelpe til med og vurdere om det er behov for hjelpeinstanser. Vi har også taushetsplikt.

Vårt viktigste arbeidsområde er å hjelpe deg dersom du har behov for tilrettelegging av undervisningen utover ordinær tilpasset opplæring.

Eksempler på slik tilrettelegging:

 • Ønske om kartlegging av lese- og skrivevansker, matematikkvansker og andre fagvansker
 • Elever med lese- og skrivevansker / dysleksi: behov for lydbøker, andre IKT-hjelpemidler, muntlig høring m.m.
 • Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen: behov for utvidet tid, lesehjelp, kombinasjon skriftlig /muntlig prøve, eget rom m.m.
 • Praktisk tilrettelegging: behov for rampe, nøkkel til heis, ekstra sett med bøker, egnet stol, m.m.
 • Drosjetransport til/fra skolen
 • Behov for tilrettelegging i engelsk
 • Utarbeide pedagogisk rapport og hjelpe til med å skrive IOP (individuell opplæringsplan)

Vi samarbeider tett med de øvrige personene i elevtjenesten, faglærere, fagledere, helsesykepleier, NAV- veileder, karriereveiledere på skolen, samt med pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten og oppfølgingstjenesten. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere om det er behov for andre hjelpeinstanser.

Hvor finner du oss?

Elevtjenesten finner du på avdeling Frydenberg.

Hvem er vi?

Skolen har to sosialpedagogiske rådgivere, Elin og Arne. I tillegg har skolen Nina, som er sosialfaglig rådgiver, men også spesialpedagogisk koordinator.

 • Arne Johnsen, Studiespesialisering 
 • Elin Kolstad Olsen, Studiespesialisering, Idrett og Service og Samferdsel
 • Nina Iren Svensen, alle studieretninger
 • Hans-Martin Roer, studiespesialisering og toppidrett

Artikkelliste