Skolehelsetjenesten

Velkommen til helsesykepleierne ved Frederik II! Vi gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen.

Målet til tjenesten er å bidra til økt trivsel og mestring for ungdom, samt legge til rette for god fysisk, sosial og psykisk helse hos elevene. Videre skal skolehelsetjenesten bidra til å forhindre frafall i videregående skole. Helsesykepleierne er en del av skolens Elevtjeneste.

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Helsesykepleierne har kontor på avdeling Frydenberg i 1. etasje på rom 123A og B. Velkommen innom! 

 • Elin Engeli Haugen
  • er på skolen alle dager, mandag til fredag
  • Send e-post
  • Tlf.: 94 01 18 48
   Ta ev. gjerne også kontakt via Teams

    
 • Nina Waastad Aakre

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Informasjon om meningokokkvaksinering

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom. Helsesøstrene er også tilgjengelige på Helsestasjon for Ungdom i Fredrikstad hver mandag og onsdag kl. 14.30 – 17.30 og torsdag 10 - 14. I tillegg er tilbudet Helsestasjon for gutter (HFG) åpent torsdager 14.30 - 16.30.

 • Tlf.: 69 36 79 66 / 94 01 18 47
 • E-post: helsevern@fredrikstad.kommune.no

Se også