Helsefremmende skole

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat. Frederik II videregående skole er en helsefremmende skole hvor vi legger vekt på fysisk aktivitet, riktig kosthold og god psykisk helse.

Hva er helsefremmende skole? 

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen. 

Hvorfor satser vi på helsefremmende skole?

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat. Det satses på fysisk aktivitet, riktig kosthold og god psykisk helse. En helsefremmende skole ønsker å styrke din læringssituasjon og lærerens forutsetning for å lære bort. 

Hvordan merker jeg at jeg går på en helsefremmende skole? 

På Frederik II har vi en rekke tiltak som aktivt knyttes opp mot vårt arbeid som helsefremmende skole. Noen av disse er:

Skolefrokost

Hver dag får du servert gratis frokost med havregrøt. 

Helsefremmende aktiviteter 

Skolen arrangerer uformelle aktiviteter i midttimen. Hvilke aktiviteter og grupper som tilbys varierer etter forespørsel og annonseres via mail og skolens facebook side. Vi har også bordtennisbord på begge avdelinger.

I tillegg tilbys det også aktiviteter etter skoletid. Her blir også aktivitetstilbudet annonsert via mail og på skolens facebook side.

Aksjonsforskningsprosjektet; et samarbeid med Høyskolen i Østfold

"Mestring og mening på Frederik II videregående skole" er et samarbeid mellom Frederik II videregående skole og Høyskolen i Østfold. Formålet er å få mer kunnskap om hva elever, foreldre og ansatte mener er viktig for at skolen skal bli en best mulig arena, for å fremme god psykisk helse og hvordan det kan oppnås. Prosjektet har en varighet på fire år fra august 2017.

MOT

Frederik II er en MOT-skole. MOT er et holdningsprogram, som utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer. Gjennom et inkluderende skolemiljø utvikles ungdommens selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, noe som vil forebygge psykiske vansker.