Programfag

Her på Frederik vil du kunne velge i et bredt utvalg av programfag på Vg2 og Vg3. I tillegg til fellesfagene velger du normalt tre programfag, der to av fagene må følges over to år.

Denne listen er under oppdatering med informasjon om fagtilbudet vårt for skoleåret 2023-2024. For informasjon om fagvalg og regler for sammensetning av fag, se siden om fagvalg for Vg2 og Vg3.

  • Det tas forbehold om at enkelte av fagene ikke kommer med i det endelige fagtilbud fra høsten, da tilbudet også avhenger av bl.a. hvor mange elever som velger de aktuelle fagene.
  • Det kan også hende at du ikke får oppfylt ditt fagvalg fordi det er for mange som har valgt faget slik at det ikke er plass til alle.
  • Det kan også hende at ønske om en bestemt fagkombinasjon ikke lar seg oppfylle på grunn av kollisjon i timeplanen.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

Programområde realfag

Idrettsfag

Som elev på Frederik har du mulighet til å velge et idrettsfag som ditt tredje programfag.