Rådgivertjenesten

Elever i norsk skole har rett til nødvendig rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Nå kan du også laste ned en app for å komme i kontakt med noen fra elevtjenesten. Her kan du lese mer om denne appen.

Elevtjenesten vår består av en leder, fire rådgivere, to helsesykepleier, en psykiatrisk sykepleier, tre synlige voksne og en NAV-veileder 

Vi som jobber her, skal bidra til å gjøre skolehverdagen din meningsfull og god.
Du kan snakke med oss om utdanning og karriere, og stille oss helserelaterte og sosialpedagogiske spørsmål.  

Vi i elevtjenesten er opptatt av at du har det bra på skolen og at du blir kjent med dine muligheter for å nå dine mål. Vi kan hjelpe deg både med veiledning innen hvilke studier og studiesteder som er aktuelle for deg, og hvilket yrke du kan utdanne deg til.  

Du blir møtt med respekt hvis du ønsker å snakke med oss om dine sosiale, personlige og/eller emosjonelle utfordringer. 
Vi har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før du godkjenner det. 

Elevtjenesten på Glemmen er et sterkt lag som gjør sitt ytterste for å støtte deg for å nå dine mål. Vi jobber helhetlig rundt våre elever. 

Du finner oss i Elevsenteret 2 etg. 

Rådgiverne

Elever i norsk skole har rett til nødvendig rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal du få hjelp til å finne deg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Utdanning- og yrkesveiledning

Vi tar gjerne en karriereveiledningssamtale med deg for å bevisstgjøre deg i forhold til kompetanse og muligheter. Fokuset i samtalen vil ligge på hvilke interesser og kompetanse du har eller kan utvikle, for å nå dine mål for videre studier eller i arbeidslivet.

Sosialpedagogisk veiledning

Du kan få hjelp til å finne deg til rette i opplæringen ved at vi ser på dine faglige utfordringer eller ulike personlige og sosiale områder som du opplever som strevsomme.

PS: trykk på det utdanningsprogrammet du går på (øverst på siden) for å se kontaktinformasjon til rådgiver.

Artikkelliste