Velkommen til helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Skolehelsetjenesten holder til i F-blokka, i 2. etasje over Elevtjenesten. Skolehelsetjenesten er åpen alle hverdager. Du får ikke fravær når du er hos oss.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og vi ønsker at ungdommen selv, foreldre, lærere eller andre tar kontakt så tidlig som mulig ved bekymring. Skolehelsetjenesten består av to helsesykepleiere og en psykriatisk sykepleier som tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestring- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi samarbeider med foreldre, elevtjenesten, lærere, PPT, fastlege, kommunale hjelpetjenester og spesialisthelsetjenesten. Hvis det er ønskelig, er vi behjelpelig med videre henvisninger til andre hjelpeinstanser.

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Nina Westby, tlf. 91 00 12 66 er på skolen: hver uke mandag, tirsdag og onsdag, og annenhver torsdag. 

Tina Louise Rosenvinge, tlf. 47 46 30 06 er på skolen hver dag.

Helsestasjon for Ungdom

Helsesykepleier er også tilgjengelige på Helsestasjon for Ungdom i Fredrikstad hver mandag og onsdag kl. 14.30 – 17.30 og torsdager kl. 10-14.

Det er egen guttedag torsdager kl. 14:30-16:30. 

Nettside https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/barn--og-familietjenester/helsevern/helsestasjonungdom2/

 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Informasjon om meningokokkvaksinering

Se også