Sosialfaglig rådgiver

Sosialfaglig rådgiver er vår fagperson i forhold til elevenes utenomfaglige vansker/hindringer.

Det kan være:

•   Personlige forhold som sosiale vansker, psykiske problemer, rusmisbruk mm.

•   Familie og nettverk

•   Bolig og hjemmeforhold

•   Økonomi

(listen er ikke uttømmende)

 

Hvem er sosialfaglig rådgiver på Glemmen?

Vi er så heldige å ha Llinia Donoso som sosialfaglig rådgiver på Glemmen. Hun kan treffes på følgende måte:

  • Ved å møte opp på kontoret i elevtjenesten (over kantina)
  • Ved å ringe 41293204
  • Ved å sende en e-post til lliniad@viken.no