Synlig voksne

På Glemmen vgs har vi satset på elevenes skolemiljø i mange år og skolens "synlige voksne" er stadig å se der elevene oppholder seg

Vi beveger oss rundt i elevsenteret, skolegården, ganger og andre friområder. Vi vil i stor grad være oppsøkende og vi slår oss gjerne ned og tar en prat med elevene ved Glemmen vgs. Vi forsøker å bli kjent med så mange som mulig og bidra til at alle føler seg trygge og trives på skolen.

Vi arbeider stort sett forebyggende mot rus, vold, mobbing, trusler og kriminalitet og vi har sammen med blant annet politiet, oppfølgingstjenesten og barnevernet utviklet et godt samarbeid til beste for elevene.

I år er vi tre som fungerer som synlige voksne: