Internasjonalisering

Skolen skal utdanne gode samfunnsborgere. Demokrati- forståelse, medborgerskap og ikke minst medmenneskelighet, er blant de områder som vi må jobbe godt med for å skape et samfunn som er bærekraftig. Gjennom å sende elever til andre land vil de lære mye om andre kulturer. De vil treffe mennesker de ellers ikke ville ha møtt, og på den måten få en større forståelse for forskjeller og likheter mellom mennesker i ulike kulturer.

Internasjonalisering på Glemmen vgs.

Her kan du lese mer om internasjonaliseringsprosjektet

 

EEA grant Slovakia: “Ready for the 21st Century”

Prosjektet “Ready for the 21st Century” er utviklet i samarbeid mellom Videregående fagskole for tekniske tjenester i Levice, Slovakia, og Glemmen videregående skole, i Fredrikstad, Norge. Det er finansiert av Norwegian Grants.

The project “Ready for the 21st Century” is developed in cooperation between the Secondary Vocational School of Technics and Services in Levice, Slovakia, and Glemmen Upper Secondary VET School, in Fredrikstad, Norway. It is funded by the so called Norwegian Grants.

 

KA102 prosjekter: Mobilitet for elever og ansatte innenfor yrkesfagene

 

KA229 prosjekter: Skoleutvekslingsprosjekter

 

EEA – Grants: Elev og lærerutveksling