Skolens ledelse

Kontaktinformasjon:

Rektor

Rektor
Navn: Stilling: Telefon: E-post
Cathrine Monsen Konst. rektor 911 00 460 cathrinemo@viken.no

Teamledelse 1 - Tekniske fag

Teknologi og industrifag, Industri-TEK, Elektro- og datateknologi, Elektro-TEK og Generell studiekompetanse for voksne
Teamledelse 1 - Tekniske fag
Navn: Stilling: Telefon: E-post:
Christin Dahlby Karlsen Teamutdanningsleder Team 1 - Tekniske fag 413 09 359 christink@viken.no
Jens Ole Kjelsås Fagleder fellesfag, realfag og generell studiekompetanse 920 68 541 jensk@viken.no
Henrik Landeklint Fagleder TIF og TEK 458 50 035 nilsl@viken.no
Thor André Halvorsen Fagleder Elektro 984 05 080 thorha@viken.no
Heine Bjørk Kristiansen Fagleder TIF og VO 913 53 147 heinek@viken.no

Teamledelse 2 - Kreative fag

Kunst, design og arkitektur (KDA), Medier og kommunikasjon (MK), IKT og medieproduksjon (IM), Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) og Håndverk, design og produktutvikling (HDP)
Teamledelse 2 - Kreative fag
Navn: Stilling: Telefon: E-post:
Ann Hilde Nilsen Teamutdanningsleder 900 97 392 annn@viken.no
Kent Harald Krosby Dehlin Fagleder fellesfag og norsk 908 81 225 kentd@viken.no
Tor Martinsen Fagleder MK & IM 995 05 847 torma@viken.no
Anne Marthe Enghaugen Fagleder KDA, FBIE & HDP 976 60 079 annee@viken.no

Teamledelse 3

Helse- og oppvekstfag (HO), Helse-TEK, Restaurant- og matfag (RM), Toppkokk (TK) og Påbygg til generell studiekompetanse
Teamledelse 3
Navn: Stilling: Telefon: E-post:
Christiane Skahjem Teamutdanningsleder 473 33 218 christias@viken.no
Ann Kristin Olsen Utdanningsleder RM 416 10 440 anno@viken.no
Selma Kulaglic Fagleder fellesfag, engelsk & samfunnfag 412 65 278 selmak@viken.no
Maria Hurrød Fagleder fellesfag og TEK 414 26 020 mariahu@viken.no
Tina Navestad Haugland Fagleder HO 476 92 638 tinah@viken.no
Silje Bentzen Rieck Fagleder HO 928 54 397 siljeri@viken.no
Petter Grøtvedt Kildebo Fagleder toppkokk, RM og kantiner 414 51 693 petterki@viken.no

Teamledelse 4 - Avd. Lillebekk

Studiespesialisering, fellesfag på yrkesfag og påbygg til generell studiekompetanse - små klassegrupper
Teamledelse 4 - Avd. Lillebekk
Navn: Stilling: Telefon: E-post
Kari Bentdal Teamutdanningsleder 950 58 890 karibe@viken.no
Hege Dalbye Stene Fagleder 905 79 952 hegek@viken.no

Teamledelse 5 - Café Hanco

Teamledelse 5 - Café Hanco
Navn: Tittel: Telefon: E-post:
Gunhild Rosnes Teamutdanningsleder 979 73 978 gunhildr@viken.no

Fellesledelse

Fellesfunksjoner, elevtjeneste, Glemmen fleksible yrkesarena (FLEX) og Glemmen nærmiljøarena
Fellesledelse
Navn: Stilling: Telefon: E-post:
Anita Rismoen Leder for økonomi og administrasjon 468 89 062 anitar@viken.no
Grethe Wang-Erlandsen Utdanningsleder elevtjenester & Glemmen Fleksible Yrkesarena 911 88 836 grethewa@viken.no
Jørgen Westberg Fagleder Glemmen Fleksible Yrkesarena 913 06 576 jorgenwe@viken.no
Espen Gresvik Schei Leder skolemiljø & Glemmen nærmiljøarena 977 67 574 espensc@viken.no
Lars Håkon Olsen Driftsleder 908 40 838 larsol@viken.no
Heidi Hatlevold Renholdsleder 400 32 661 heidihat@viken.no

Organisasjonskart: