Vennskap uten grenser

 Mange ungdommer sliter med å finne gode sosiale nettverk som de kan være en del av. Vi vet også at vennskap oppstår der mennesker møtes i vennskapelige og konstruktive aktiviteter. Vennskap uten grenser vil fjerne de barrierer som er knyttet til identitet, kjønn, økonomi, språk og manglende møteplasser. 

 

 

 

 

Vennskap uten grenser er et prosjekt finansiert av Bufdir og ledet av Glemmen Akropark & Nærmiljøarena. Nærmiljøarenaen er en inkluderende arena for ungdom over 13 år i vårt distrikt og dermed en naturlig vert for Vennskap uten grenser.  Foreningen-RÅ er prosjektets ressursgruppe og er aktivt medvirkende i utforming alle aktiviteter.    

I nærmiljøarenaen får ungdom selv forme sine aktiviteter. De får tilgang på en mengde forskjellig utstyr og får en godt utrustet møteplass. Sammen skaper de opplevelser som igjen knytter vennskapsbånd. Vi har tro på å fremme folkehelse, medborgerskap og livsmestring gjennom naturlige egenorganiserte aktiviteter. Mestring og egenverdi er en opplevelse, ikke en kompetanse. Vennskap uten grenser legger til rette for at dette kan oppstå. 

Prosjektet legger vekt på å aktivisering, egenorganisering og styrking av ungdommers tro på egne evner (empowerment). Et av målene er å øke både deltakelsen og delaktigheten fra ungdommer i målgruppa. Deltakerne bygger selv opp tilbudene og prosjektets infrastuktur, med skolens bibliotek som den sentrale møteplassen. Det tilrettelegges for inkludering og integrering gjennom aktiv bruk av bibliotek, akropark, musikkstudio, makerspace og en rekke andre tilbud i nærmiljøarenaen. Alle tiltak skjer med utgangspunkt i deltakernes egne ønsker og idéer, som foredles i dialog med skolemiljøavdelingen. Et grunnleggende prinsipp i prosjektet er at deltakerne får ansvar og bruker sine ferdigheter i gjennomføring av tiltak. Vi bygger mestringstro gjennom verdighet og respekt for den enkeltes egenart og identitet.  

Teatersamarbeid med. Studium Actoris og Teatro Due Mondi

Kveldsaktivitet med Vennskap uten grenser

Michael, William og Fazel fra vår ressursgruppe fikk anledning til å intervjue fylkesråd for kultur og integrering i Viken, Camilla Eidsvold: