TEK - praktiske realfagstilbud

- Liker du å jobbe både PRAKTISK og TEORETISK?
- Planlegger du en KARRIERE som krever REALFAGSFORDYPNING?
- DA BØR DU VURDERE ETT AV VÅRE TRE SPENNENDE TEK-TILBUD!

Bli litt bedre kjent med hvert av de tre TEK-tilbudene:

Faktaark: Elevproduserte videopresentasjoner:

Faktaark Helse-TEK (PDF, 3 MB)

 Helse-TEK

 


    1 min, 12 sek
Faktaark Industri-TEK (IND.TEK) (PDF, 4 MB)

Industri-TEK

1 min, 40 sek

Faktaark Elektro-TEK (EL-TEK) (PDF, 4 MB)  Elektro-TEK
    1 min, 34 sek


Hvilke fag får du på TEK?

På våre tre TEK-tilbud får du de realfagene du trenger for å starte på de fleste høyere studietilbud som krever realfagsfordypning. Ettersom det er ulike krav på ulike studier, får du noen valgmuligheter underveis.

Klikk her for å se fagene du tilbys gjennom hele det 3-årige utdanningstilbudet (PDF, 834 kB).

Hvilke fag får du IKKE på TEK?

På TEK får du alle fag som trengs for å få studiekompetanse med realfagsfordypning, men følgende fag blir erstattet av praktiske fag:

  • Fremmedspråk (4 uketimer på Vg1 og 4 timer på Vg2)
  • Geografi (2 uketimer)
  • Religion og etikk (3 uketimer på Vg3)

Du får heller ikke anledning til å velge følgende realfag:

  • Fysikk 2
  • Biologi 2
  • Geofag 1 og 2

... men i stedet får du en skolehverdag med stor variasjon mellom praktisk rettede programfag og realfagene du trenger for å søke høyere utdanning som krever studiekompetanse med realfagsfordypning.

Hvem kan søke på TEK?

TEK er fylkesdekkende tilbud. Det betyr at alle ungdommer i Viken fylkeskommune kan søke.

Hvordan søker du på TEK?

Du søker på TEK i Vigo skole som vist under:

 

   

 

Se også egen side med utdypet info om Industri-TEK her.

Hvem kontakter du hvis du lurer på noe om TEK?

  • Utdanningsleder Christiane Skahjem
  • Tlf: 473 33 218
  • E-post: christias@viken.no
  •