Industri-TEK: Den praktiske realfagsveien mot ingeniørutdanning

Vi håper på å se din søknad til Industri-TEK før 1. mars og til å møte deg som elev 17. august. Under finner du litt informasjon om vårt varierte, praktiske og spennende utdanningstilbud for deg som vurderer en ingeniør-/sivilingeniørutdanning eller en annen høyere teknisk utdanning.

Videopresentasjon - introdusert av Fredrikstadbedriften Sleipner:

 

Innholdet i utdanningen:
En fellesnevner for alle ingeniøryrker, er bruk av teknologi. 
På Industri-TEK får bruker du profesjonelt teknologisk utstyr. Du er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Sammen med gode medelever er det du som planlegger, designer, beregner og produserer utstyr rettet mot ulike kunders behov. Og kvalitetsstandarden du skal leve opp til, er hele tiden industristandarden.

Utstyret du får erfaring med å bruke er variert og avansert. Laserkuttere, plastmaskjærere, avanserte 3D-printere, CNC-maskiner, automatiserte sveiseroboter og robotarmer som skal programmeres er bare noen eksempler.

 

På Industri-TEK får du studiekompetanse med realfagsfordypning slik at du kan søke deg inn til alle ingeniør- og sivilingeniørutdanninger samt de aller fleste andre tekniske høyere utdanninger. 

Oppbygningen av utdanningen er skissert under. Noe er gitt for å skape gode klassemiljøer, men du har også noen valgmuligheter mellom ulike programfag.  Nytt av året er at vi kobler Industri-TEK tettere sammen med Helse-TEK og Elektro-TEK, noe som har kommet som et ønske fra elevene våre.

 

På våre TEK-tilbud får du alle fag som trengs for å få studiekompetanse med realfagsfordypning, men følgende fag som er obligatoriske på ordinære studiespesialiseringstilbud erstattes av mer praktisk rettede fag:

  • Fremmedspråk (4 uketimer på Vg1 og 4 timer på Vg2)
  • Geografi (2 uketimer)
  • Religion og etikk (3 uketimer på Vg3)

Du får heller ikke anledning til å velge følgende realfag:

  • Fysikk 2
  • Biologi 2
  • Geofag 1 og 2

... men i stedet får du en skolehverdag med stor variasjon mellom praktisk rettede programfag og realfagene du trenger for å søke høyere utdanning som krever studiekompetanse med realfagsfordypning.

I løpet av opplæringen vil du også minimum én gang tilbys et utenlandsopphold der du får oppleve dine faginteresser fra en annen kultur.

Mer informasjon:

Er du fortsatt usikker på valget eller har du spørsmål om Industri-TEK før søknadsfristen 1. mars, er du hjertelig velkommen til:

Møte for foresatte og elever som har spørsmål om Industri-TEK
torsdag 17. februar kl. 18.00 i elevsenteret på Glemmen vgs

 

Se også vårt Faktaark om Industri-TEK

Hvordan søke:

Vi håper på å se din søknad før 1. mars 2022 og til å møte deg som Glemmenelev på Industri-TEK i august. For å søke, velger du i Vigo programområde "Teknologi og industrifag" med variant "Teknologi og industrifag studiekompetanse 3-årig".