Tilbud til minoritetsspråklige

Å ha et skolemiljø som er farget av mange ulike kulturer er en ressurs! I mange fag kan elever med bakgrunn i en annen kultur gi verdifulle perspektiver til mange temaer.

Vi har mange elever med flerspråklig bakgrunn. Disse elevene er selvfølgelig ingen ensartet gruppe. Noen av dem har bodd hele livet i Norge, mens andre har kort botid og trenger tilrettelegging for å mestre skolegangen sin.

 

I tråd med vår pedagogiske plattform bruker vi tid på å kartlegge den enkelte elevs språknivå. Bare slik kan vi finne den beste veien til læring og integrering. Vi tilbyr en kombinasjon av organiserte pedagogiske opplegg, og mulighet for å bruke skolebibliotekets støtteressurser, i og utenfor ordinær skoletid. God læring skjer i samarbeid med andre, og vi har tro på at gode relasjoner og trivsel skaper en kontekst som letter innlæringen.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune