Alle ville spille innebandy

Fullt liv, og masse gøy og moro i idrettshallen. Dette vil elevene ha mer av. Årets utgave av Bærekraftsuka hadde et spesielt fokus på sosiale mål, hvor innebandy ble en suksess som inkluderingsarena. – Ja, et av de absolutte høydepunktene var stemningen rundt innebandyturneringen, sier Caroline Idebøen Koren.

Ideen fikk Koren, spesialkonsulent ved Halden videregående skole og ansvarlig for den årets utgave av Bærekraftsuka, da hun hørte om streetbasket som var arrangert i Framtidsuka i regi av Halden kommune.

- Jeg tenkte innebandy ville være mer passende, og er en lavterskelaktivitet der man ikke må ha alle ferdighetene på plass for å kunne spille. Heldigvis var Hans Eilert Lie og idrettsfag positive til å arrangere denne, sier Koren. 

Målet er at Bærekraftsuka skal ligge fast i skolens årshjul mellom vinter- og påskeferien, altså en gang i mars.

Caroline Idebøen Koren er godt fornøyd med årets utgave av Bærekraftsuka.

- Som miljøfyrtårnansvarlig på skolen har det vært naturlig å være med i bærekraftsgruppa, og det er noe jeg brenner for. Ass. rektor er eier av Bærekraftsuka, men jeg tok ansvaret for å organisere denne fra planlegging til gjennomføring med litt hjelp fra de som ville være med i bærekraftsgruppa i år.  

Mer innebandy
- Vi har møttes et par ganger for å se på fjorårets erfaringer og utveksle nye ideer. Det ble forespurt om å få innspill til innholdet i programmet fra ansatte, men også fra elever og elevrådet med miljøveileder Ann Helen Nøhr i spissen. I kjent stil kom det inn svært lite. Det var til god hjelp å snakke med Tor Håkon Sundt Nordenhaug og Lars Espen Hansen i Halden kommune for å få nye ideer og kontakter, forklarer Koren.

Ideen og oppdraget om å satse på en egen innebandyturnering er Koren glad for at fagleder Hans Eilert Lie med kroppsøvingslærerne og deres elever tok på strak arm. Opplevelsen ble enorm for elevene som samlet seg i idrettshallen under tirsdagens turneringer.

- Et av absolutt høydepunktene var stemmingen og innebandyturneringen. Fagleder Hans Eilert er helt med å utvikle den til neste år, kanskje både til Skolestartfestivalen og Bærekraftsuka. Det må også vurderes om at alle klasser bør meldes på til neste år. Og det kan også være en annen idrett, tenker Koren. 

Mer enn klima og miljø
Bærekraft forbindes ofte med grønne mål og miljø. Klesbyttedagen i regi av SSR på torsdagen gir et grønt preg på uka. Men under begrepet finner vi også sosial inkludering og økonomi.

- Vi ønsket derfor i år et fokus på det utover det klimamessige. Programmet har gjennom uken hatt totalt ni ulike foredragsholdere, alle med viktige budskap innen bærekraft. I tillegg har det vært bærekraftige klasseoppgaver, konkurranse, bærekraftig mat i kantinen, bokutstilling i biblioteket og et kurs i bruk av digitale symaskiner.

Innebandyturneringen ble en suksess.

- I årets utgave av Bærekraftsuke har fokuset vært noe mer på sosial bærekraft. Det er det minst fokus på. Derav foredrag av Frelsesaremeen og Frisklivssentralen samt stand fra Skattekammeret og Klessentralen. Og da ikke minst innebandyturnering med tanke på samhold, felleskap og inkludering, sier Koren, som nå har sendt ut invitasjon til alle elever og lærere om å gi sin tilbakemelding. Hva som er bra, og hva vi bør gjøre annerledes til neste år.

- Det gjør det lettere å planlegge til neste år. Alt i alt vil jeg si at Bærekraftsuka i år har hatt en god variasjon av de tre typene bærekraft innenfor sosial, økonomi og klima og miljømessige bærekraft gjennom ulike aktiviteter. Jeg håper elevene har fått et større innblikk i hva bærekraft er. Alt vi gjør, og samfunnet vi lever i, er bærekraft. Det viktigste vi som enkelt mennesker kan gjøre er å begynne med oss selv.