Haldenrussen 2024 trenger hjelp

Haldenrussen 2024 trenger hjelp til sitt ball den 20.  januar.

I år som i fjor ønsker avgangselevene (Haldenrussen24) å fokusere på en feiring som alle kan delta på. For å holde kostnadene så lave som mulig ønsker de derfor å få hjelp av foreldre/andre dedikerte voksne. 20.januar skal de ha ball på Brygga kultursal. Her trenger de hjelp med servering, vakthold, rydding og å holde kontroll på inngangen. 

Kan du tenke deg å hjelpe til, så ta kontakt med Belinda Røsness på messenger innen 10.januar 

Mvh ballkomiteen ved Haldenrussen!