Læring på alle arenaer

Samarbeid med både privat og offentlig virksomhet for å skape flere arenaer for læring er viktig. Uten all velvillighet fra skolens mange samarbeidspartnere, ville det ha vært langt vanskeligere og skape den varierte undervisningen elevene har behov for.

Elever i biologi under sin ekskursjon med Ny Vigra.

- Å reise ut i felten, er spesielt viktig for biologi, men også generelt viktig i fagfornyelsen hvor elevene skal være med på å utforske, sier faglærer Hege Meidell Sande.

I biologifaget er ekskursjonene nøye planlagt, og en viktig del av arbeidet med å nå kompetansemålene i faget. Denne høsten har elevene i Biologi 1 vært med Ny Vigra fra Fredrikstad og ut i Hvaler-skjærgården.

- Der undersøkte de abiotiske og biotiske faktorer. Så kommer det en ny tur i desember, også det med Ny Vigra, som skal ta med seg en annen biologigruppe, forklarer Sande.

Det første året i faget skal alle elevene være med på dagsturer, men det andre året er det planlagt todagersturer, og som er en viktig del av undervisningsopplegget det året.

- Biologi 2 skal skrive en større feltrapport etterpå basert på selvvalgt problemstilling. Så våre ekskursjoner er en stor del av faget. Vi må ut og utforske, så i tillegg til disse en- og todagersreisene gjør vi jevnlige turer ut i lokalmiljøet, sier hun.

Samarbeid med museet
Ekskursjoner er en ting, men flere av klassene på skolen samarbeider ofte med eksterne partnere. I forbindelse med etableringen av Haldens nye bymuseum er avgangselevene i 3STC engasjert i et tverrfaglig prosjekt i norsk og historie sammen med Østfoldmuseene.

- Målet var å utvikle en utstilling om fire viktige industrier i Halden. Jernindustrien ved Cathrineholm, Spinneriet, skoindustrien og porteføljeindustrien, oppsummerer Gina Ellefsrud Skjølsvik.

- For å lære om industrien, produktene og arbeidsforholdene, dykket elevene ned i arkivene på Rød Herregård. De leste alt fra faglitteratur om industrihistorie til statistikk, referater og brev, og de vurderte og kryssjekkete utallige kilder. For hvor kan man finne sannheten? Stemmer egentlig som står i referatet fra styremøtet til fabrikkeierne? Står den samme hendelsen beskrevet likt i møteprotokollen fra fagforeningen, den som er håndskrevet med gotisk skrift som er vanskelig å tyde?

Spennende spørsmål å finne svar på for ungdommene. Prosjektet har nå vart i to uker med mye intensivt arbeid. 

- Elevene lærte om behandling av museumsgjenstander, utstillingsdesign og ulike typer museumstekster. De har valgt ut gjenstander fra samlingen til museet, og har selv hentet dem ut fra magasinet. Ikke minst har de plukket ut bilder fra en rekke kilder, og de har skrevet en rekke tekster som skal stå i utstillingen som de selv har designet. 

I tillegg til Skjølsvik har også lærer Runar Killingrød vært engasjert i prosjektet.

- Elevene har tatt dette som en skikkelig utfordring og lagt ned mye arbeid i prosjektet. Nå er utkastene til utstillingen levert museet og de har da lovet at de så langt der mulig sluttføre arbeidet i tråd med elevenes planer. Elevene er også invitert til å delta etter eget ønske fram til utstillingen åpner i april 2024.

- Jeg tror nok det er en del elever som stolt vil ta med seg familie og venner og vise dem utstillingen når den åpner.

Arbeidet med studentene
 

Entreprenørskapselever fra Halden videregående skole i samarbeid med studenter ved innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.

For økonomielevene på skolen er også samarbeid en stor del av undervisningen. I entreprenørskapsfaget har elevene nylig besøkt Høgskolen i Østfolds studie for innovasjon prosjektledelse, hvor elevene sammen med studentene der snakket om temaer som entreprenørskap, bærekraft og internasjonal ledelse.

- Dette gir elevene veldig mye ekstra. De får møte studenter som studere fagene vi har på videregående, og får sett hvordan de jobber med våre fag på et litt høyere nivå. Og vi kommer ut. Det i seg selv er viktig, sier faglærer Alexander Norvald, som også har hatt noen av elevene sine på besøk hos Institutt for energiteknikk (IFE).

- Der har en av ungdomsbedriftene våre, Locky UB, fått hjelp med produksjonsutvikling. Utrolig flott at næringslivet stiller opp på denne måten. Det setter vi stor pris på. I fag som entreprenørskap og bedriftsutvikling er vi helt avhengig av dette samarbeidet, sier Norvald, som også har vært med for å planlegge nye spennende aktiviteter for elevene. 

- Om noen uker reiser 14 elever til Kroatia på et Erasmus+-prosjekt, og denne uken hadde vi besøk av seks lærere fra våre to samarbeidsskoler. Der planla vi foruten oppholdet i Kroatia, også besøket vi skal ha i tyske Laupheim, samt opplegget vi skal ha for våre gjester her i april. Utrolig spennende, og mye fint for elevene å se frem til, sier han.

Ungdommen er viktig
I økonomi og ledelse har leder for Campus Halden AS, Kjell Puck, vært innom skolen og forberedt elevene på et prosjekt hvor ungdommen er engasjert for å se på deres løsninger mot mobbing og mindre frafall i skolen. Puck vil vite hva ungdommen selv mener, hvordan de ser for seg at gode team i kommunen skal bygges, og hva det skal satses på i dette arbeidet.

- Spennende å høre om elevenes egne synspunkter på hvordan disse utfordringene skal løses. Nå har de gjort en fin innsats i forberedelsene, og så fort den politiske ledelsen er på plass i Halden, skal jeg ordne et møte med posisjonen hvor ungdommene får presentere sine forslag til løsninger, sier Puck, som også benyttet anledningen til å presentere sin egen kompetanse innenfor ledelse og teambuilding.

- Ja, jeg synes dette er veldig fint. Elevene er interesserte, og det er gøy å gi noe tilbake. Jeg synes det er flott at skolen arbeider på denne måten, sier Puck.

Kjell Puck fra Campus Halden AS engasjerer elever i økonomi og ledelse i arbeidet med å utvikle gode team.

Rektor Kristin Støten er imponert over alle prosjektene lærerne får til, og ser hvilket utbytte elevene får av det.

- En variert skolehverdag er viktig for elevenes motivasjon og trivsel. Det er utrolig gøy å se alle de spennende læringsarenaene som blir tatt i bruk, sier hun.