Nå ønsker jeg dere en god ferie

Fredag 21. juni sendte rektor Kristin Støten lærere og elever hjem etter nok et gjennomført skoleår. – Nå håper jeg dere får en flott og velfortjent ferie. Jeg er stolte av dere alle sammen.

- Jeg er kjempestolt og ydmyk for den jobben dere gjør dag etter dag her på skolen, både lærere og elever.

- Det kan være krevende dager innimellom, men likevel så er det fantastisk hva vi får til i fellesskap. Jeg er spesielt glad for og stolt av elevsynet vi har i Halden videregående skole, sier Støten, som innrømmer at siste uken før sommerferien nok er blant de mest hektiske i løpet av året.

- Men det er en fin tid. Vi kan se tilbake på alt fint vi har opplevd gjennom året, som skolestartfestival og 200-årsjubileum. Vi har også mistet en elev dette skoleåret, noe som gjør at vi sammen opplever både oppturer og nedturer gjennom året. Vi får være med på de store og fine arrangementene og de utrolig triste hendelsene. Derfor er det så viktig at vi har det fellesskapet vi har. At vi er flinke til å gjøre ting sammen, være sammen og

Rektor Kristin Støten er stolt av lærere, ansatte og elever ved Halden videregående skole.

oppleve ting sammen, sier Støten.

Mange veier til suksess
Med andre ord, et skoleår på Halden videregående skole er så mye mer enn undervisningstimer, karakterer og eksamener. 

- Det er flott med elever som presterer godt med toppkarakterer. Men jeg er minst like opptatt av alle de små, personlige prestasjonene og bragdene hver enkelt elev gjør. Det er nemlig ikke alltid toppkarakterene er en målenhet på suksess. Alle har sitt utgangspunkt.

Rektor Kristin Støten er stolt av lærere, ansatte og elever ved Halden videregående skole

Opplevelser sammen skal fortsatt være en av nøklene til en god videregående skole i Halden i fremtiden. At det skjer mye også utenfor klasserommene, mener Støten er veldig viktig.

- Vi skal være opptatt av alt det fine som skjer på og utenfor skolen hvert år, - å skape gode minner og nye opplevelser.

- Erasmus har åpnet noen av disse dørene for oss som skole og for ungdom i Halden, som nå får bli kjent med ungdommer fra andre land i Europa. 

Det gir oss helt nye muligheter. Samtidig så gjør alle ungdomsbedriftene her på skolen det veldig bra, og vi har elever som reiser ut og representerer Halden videregående skole på nye arenaer, sier Støten, og nevner blant annet elevene som nylig gjorde det godt i en språkkonkurranse i Kristiansand, finaleplass i Ung i trafikkens Death Trip-konkurranse for IM-elever. Samt skolens deltagelse i den historiske utstillingen i det nye bymuseet og fritidsmessa i Halden Arena.